0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sklep internetowy opodatkowany ryczałtem – czy to się opłaca?

Wielkość tekstu:

Zakładając sklep internetowy, będziesz musiał zadeklarować formę opodatkowania. Możliwości jest kilka, a jedną z nich jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Czy ryczałt to korzystne rozwiązanie dla właścicieli sklepów internetowych? Czy sklep internetowy opodatkowany ryczałtem się opłaca? Poznaj zalety i minusy tej formy opodatkowania.

Ryczałt – na czym polega ta forma opodatkowania?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z czterech – obok zasad ogólnych (skali podatkowej), podatku liniowego i karty podatkowej – form opodatkowania dostępnych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Dla ryczałtu charakterystyczne są zróżnicowane stawki podatku, które wynoszą od 2 do 17 proc. W przypadku sprzedaży internetowej zastosowanie ma stawka w wysokości 3 proc., co dla wielu przedsiębiorców wydaje się atrakcyjne. Wybór formy opodatkowania wyłącznie na podstawie wysokości stawki podatku nie jest jednak najlepszym rozwiązaniem – konieczne jest uwzględnienie także pozostałych czynników.

Dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – obok niskiej stawki podatku – charakterystyczne są też:

 • Przychód jako podstawa opodatkowania. Właściciel sklepu internetowego ma jednak prawo uwzględnić przysługujące mu odliczenia. Mowa tu o składkach ZUS – przychód można pomniejszyć o wartość zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, z kolei podatek do końca 2021 roku o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Limit przychodów. Wynosi on 2 mln euro za poprzedni rok podatkowy z działalności prowadzonej samodzielnie, z kolei w przypadku spółek kwota ta dotyczy sumy przychodów wspólników.
 • Brak możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodu. Po wyborze ryczałtu właściciel sklepu internetowego nie może pomniejszać przychodu o koszty jego uzyskania. To jedna z najistotniejszych cech tej formy opodatkowania.

Przedsiębiorca prowadzący e-sklep, który zdecydował się na ryczałt, nie może rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Dodatkowo wybór tej formy opodatkowania wiąże się z tym, że niemożliwe jest wygenerowanie straty podatkowej.

Od 2022 roku na skutek zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu składka zdrowotna nie obniża zobowiązania podatkowego: Polski Ład – składka zdrowotna osób prowadzących działalność od 2022 roku

Kto i kiedy może wybrać ryczałt jako formę opodatkowania?

Czy każdy osoba zainteresowana branżą e-commerce może wybrać ryczałt jako formę opodatkowania? Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów przewiduje ograniczenia w stosowaniu ryczałtu.

Opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą wybrać określone grupy podatników – są to:

 • Osoby fizyczne, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą.
 • Spółki cywilne i jawne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne.
 • Przedsiębiorstwa w spadku oraz spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku.

Dodatkowo wymienione podmioty obowiązuje wspomniane już kryterium przychodowe – wysokość limitu to 2 mln euro.

Ryczałtu nie mogą wybrać m.in. przedsiębiorcy zainteresowani handlem częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Także prowadzenie apteki wyklucza możliwość rozliczania się z fiskusem w formie ryczałtu.

Przykład 1

Zdecydowałeś się otworzyć sklep internetowy, w którym będziesz handlował częściami do pojazdów mechanicznych. Uważasz, że Twój model biznesowy się sprawdzi, gdyż masz rozległą wiedzę o pojazdach i swoją przewagę konkurencyjną oprzesz o wsparcie klienta na etapie wyboru potrzebnych mu części. Niestety, asortyment, jaki zamierzasz oferować w e-sklepie, wyklucza możliwość rozliczania się z fiskusem ryczałtem.

Komu opłaca się wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Biorąc pod uwagę wszystkie najważniejsze aspekty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, właściciele sklepów internetowych mogą się zastanawiać, czy wybór tej formy opodatkowania im się opłaci. W każdym przypadku zależy to od charakteru prowadzonego biznesu.

Ryczałt opłaca się głównie przedsiębiorcy, który:

 • Planuje, że na początkowym etapie działalności asortyment jego e-sklepu będzie skromny i obsługą zamówień zajmie się osobiście.
 • Nie zamierza zatrudniać pracowników, a zatem ponosić kosztów wynagrodzenia.
 • Szacuje, że będzie ponosił niewielkie koszty prowadzenia swojego sklepu internetowego.
 • Chce samodzielnie zajmować się kwestiami rozliczeń podatkowych. W przypadku ryczałtu wymagana jest jedynie prosta ewidencja przychodów.

To jednak koszty związane z prowadzeniem sklepu internetowego są kluczowe – im będą one wyższe, tym mniej opłacalny może być wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dobrą wiadomością jest jednak, że w razie zmiany modelu prowadzenia biznesu można też zrezygnować z tej formy opodatkowania.

Przykład: Koszty, jakie będziesz ponosił w związku z uruchomieniem swojego sklepu internetowego, to cykliczne opłaty za hosting, domenę i opiekę techniczną. Będziesz też systematycznie nabywał artykuły i akcesoria niezbędne do pakowania zakupionych przez klientów produktów. Uznałeś jednak, że nawet po rozwinięciu się e-sklepu nie będą to duże wydatki i w związku z tym wybrałeś ryczałt jako formę opodatkowania.

Jak wybrać ryczałt i z niego zrezygnować?

Wybór ryczałtu jako formy opodatkowania wymaga dopełnienia formalności. Sposób poinformowania fiskusa o wyborze zależy od tego, czy przedsiębiorca dopiero zacznie prowadzić działalność, czy też już ją prowadzi. Osoba, która:

 • Dopiero rozpoczyna działalność gospodarczą – o wyborze ryczałtu informuje we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).
 • Prowadzi już działalność gospodarczą – ma dwie możliwości: może złożyć pisemne oświadczenie o wyborze ryczałtu w urzędzie skarbowym lub dokonać aktualizacji wpisu do CEiDG.

W drugim przypadku przedsiębiorca musi też pamiętać o terminach – na wybór ma czas do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskany został pierwszy przychód z działalności w danym roku podatkowym. Wyjątkiem jest uzyskanie pierwszego przychodu w grudniu – wówczas obowiązuje termin do końca tego miesiąca.

Właściciel sklepu internetowego, który uznał, że ryczałt nie był optymalną formą opodatkowania, może z niego zrezygnować i np. wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym. Wówczas również będzie konieczne złożenie pisemnego oświadczenia. W takim przypadku obowiązują wyżej wymienione terminy.

Prawo do opodatkowania ryczałtem można też stracić. Dzieje się tak np. w sytuacji osiągnięcia przychodu z tytułu działalności, która nie może być opodatkowana w ramach ryczałtu.

Jakie są inne formy opodatkowania dla sklepu internetowego?

Ryczałt nie jest jedyną formą opodatkowania, na jaką może zdecydować się właściciel e-sklepu – są też inne możliwości. Aby uznać, czy wybór ryczałtu rzeczywiście będzie rozwiązaniem optymalnym, warto także znać założenia innych dopuszczalnych form opodatkowania.

Zasady ogólne

Zasady ogólne (skala podatkowa) to podstawowa forma opodatkowania działalności. Jeżeli przedsiębiorca nie określił formy opodatkowania, to przyjmuje się, że wybrał właśnie zasady ogólne.

Skala podatkowa przewiduje, że opodatkowaniu podlega dochód (przychód minus koszty jego uzyskania). Z kolei podatek od 2022 roku na skutek zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu wynosi:

 • I próg – 17 proc. do kwoty 120 000 zł minus kwota zmniejszająca podatek.
 • II próg – 32 proc. od kwoty powyżej 120 000 zł.

Wybór zasad ogólnych oznacza, że właściciel e-sklepu będzie prowadził księgę przychodów i rozchodów. Dodatkowo może też skorzystać z licznych ulg.

Szczegółowe omówienie kwestii związanych z rozliczaniem się na skali podatkowej w 2022 roku znajduje się w artykule: Skala podatkowa – nowy próg podatkowy i kwota wolna a Polski Ład

Podatek liniowy

Dochody ze sklepu internetowego mogą być też opodatkowane według stałej stawki liniowej, która wynosi 19 proc. Podana stawka nie jest w żaden sposób powiązana z wysokością dochodu.

W tym przypadku właściciel e-sklepu również musi prowadzić księgę przychodów i rozchodów. Jednocześnie wybór podatku liniowego oznacza brak kwoty wolnej od podatku i brak możliwości skorzystania z większości ulg.

Do pobrania:

Sklep internetowy - formy opodatkowania.pdf
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów