0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - limit 2021

Wielkość tekstu:

Limity ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, na pierwszy roboczy dzień października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - limity w 2021 roku

Kurs euro na dzień 1 października 2020 r. wyniósł 4,5153 zł. Wobec tego w 2021 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

1. mogą płacić podatnicy, którzy w 2020 r. uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie:

  • samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro (tj. 9 030 600 zł),
  • w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, jeżeli suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczy kwoty 2 000 000 euro (tj. 9 030 600  zł),

2. mogą płacić podatnicy, którzy rozpoczną w 2021 r. prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i wybiorą tę formę opodatkowania (pod warunkiem, że taka im przysługuje),

3. kwartalnie mogą płacić podatnicy, którzy w 2020 r. osiągnęli przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie:

  • samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 200 000 euro (tj. 903 060 zł),
  • w formie wymienionych w pkt 1 lit. b) spółek, jeżeli łączne przychody spółki nie przekroczą kwoty 200 000 euro (tj. 903 060 zł).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów