0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Świadczenie pielęgnacyjne – czy można spodziewać się jego wzrostu?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prywatna sytuacja danej osoby może skutkować koniecznością jej rezygnacji z pracy zawodowej na poczet sprawowania osobistej opieki nad osobą niepełnosprawną legitymującą się potwierdzającym to orzeczeniem. Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku? Czy osoby spełniające odpowiednie kryteria mogą liczyć na podwyżkę tego świadczenia w 2023 roku? Wszystko uzależnione jest od tego, ile wyniesie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w przyszłym roku.

Świadczenie pielęgnacyjne – komu przysługuje?

Prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego mogą nabyć:

  • rodzic;
  • opiekun faktyczny dziecka;
  • osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną;
  • inna osoba, na której zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

– jeżeli są oni zobowiązani do świadczenia opieki na rzecz osoby niepełnosprawnej oraz jeżeli jej niepełnosprawność powstała przed 18. rokiem życia lub w trakcie nauki w szkole wyższej, jednak nie później niż do 25. roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje opiekunowi, który posiada ustalone prawo do emerytury, renty lub innych świadczeń bądź zasiłków. Więcej na temat grup osób, którym nie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, przeczytasz w artykule Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku

Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2022 roku wynosi 2119 zł miesięcznie. Co istotne, wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest corocznie waloryzowana.

Kwota ta jest w pełni uzależniona od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, czego podstawę znajdziemy w art. 17 ust. 3a‒3d ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku – jest szansa na podwyżki?

Płaca minimalna w 2023 roku ma wzrosnąć dwa razy (od 1 stycznia podwyżka wyniesie 3490 zł, a od 1 lipca 3600), świadczenie pielęgnacyjne wzrośnie natomiast tylko raz. 

Waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego jest powiązana z podwyżką najniższego wynagrodzenia tak więc od 1 stycznia 2023 r. świadczenie pielęgnacyjne wzrośnie. Przy zastosowaniu wyliczonego wyżej wskaźnika  (15,94 proc.)  można obliczyć, że od 1 stycznia 2023 roku świadczenie pielęgnacyjne będzie wynosiło 2456,76 zł. 

Podwyżki te, pomimo ogólnie swojego pozytywnego wydźwięku, będą skutkowały jeszcze większą dysproporcją w stosunku do opiekunów sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, których niepełnosprawność powstała po 25. roku życia. Ta grupa opiekunów może bowiem liczyć na zasiłek opiekuńczy wynoszący obecnie tylko 620 zł. Czy opiekunowie osób z niepełnosprawnością powstałą w życiu dorosłym również mogą liczyć na podwyżki? W tym momencie temat ten nie został podniesiony przez rząd.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów