Poradnik Przedsiębiorcy

Świadczenie pielęgnacyjne – czy można spodziewać się jego wzrostu w 2021 roku?

Prywatna sytuacja danej osoby może skutkować koniecznością jej rezygnacji z pracy zawodowej na poczet sprawowania osobistej opieki nad osobą niepełnosprawną legitymującą się potwierdzającym to orzeczeniem. Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne w 2020 roku? Czy osoby spełniające odpowiednie kryteria mogą liczyć na podwyżkę tego świadczenia w 2021 roku? Wszystko uzależnione jest od tego, ile wyniesie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w przyszłym roku.

Świadczenie pielęgnacyjne – komu przysługuje?

Prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego mogą nabyć:

  • rodzic;
  • opiekun faktyczny dziecka;
  • osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną;
  • inna osoba, na której zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

– jeżeli są oni zobowiązani do świadczenia opieki na rzecz osoby niepełnosprawnej oraz jeżeli jej niepełnosprawność powstała przed 18. rokiem życia lub w trakcie nauki w szkole wyższej, jednak nie później niż do 25. roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje opiekunowi, który posiada ustalone prawo do emerytury, renty lub innych świadczeń bądź zasiłków.Więcej na temat grup osób, którym nie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, przeczytasz w artykule Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne w 2020 roku

Na tę chwilę świadczenie pielęgnacyjne wynosi w Polsce 1830 zł miesięcznie. Co istotne, wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest corocznie waloryzowana.

Kwota ta jest w pełni uzależniona od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, czego podstawę znajdziemy w art. 17 ust. 3a‒3d ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Świadczenie pielęgnacyjne w 2021 roku – jest szansa na podwyżki?

Jeszcze kilka dni temu rząd ogłosił propozycję płacy minimalnej na rok 2021 – miała ona wynieść 2716 zł brutto, a już teraz mowa jest o wzroście do 2800 zł. W stosunku do roku 2020 kwota ta wzrosłaby w takim przypadku o 7,7%, co w przełożeniu na kwoty daje po zaokrągleniu 1971 zł.

Podwyżki te, pomimo ogólnie swojego pozytywnego wydźwięku, będą skutkowały jeszcze większą dysproporcją w stosunku do opiekunów sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, których niepełnosprawność powstała po 25. roku życia. Ta grupa opiekunów może bowiem liczyć na zasiłek opiekuńczy wynoszący obecnie tylko 620 zł. Czy opiekunowie osób z niepełnosprawnością powstałą w życiu dorosłym również mogą liczyć na podwyżki? W tym momencie temat ten nie został podniesiony przez rząd.