0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Oświadczenie cudzoziemca o rezydencji podatkowej - wzór do pobrania

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Cudzoziemcy pracujący w Polsce powinni zdecydować, w jaki sposób będą rozliczać podatki z tytułu pracy w Polsce. Podstawowym kryterium jest spełnienie warunku rezydencji podatkowej na terenie Polski. Kto jest rezydentem podatkowym? Kto może zostać uznany za rezydenta na podstawie oświadczenia? Jak powinno wyglądać oświadczenie cudzoziemca o rezydencji podatkowej? Sprawdź w naszym artykule.

Oświadczenie cudzoziemca o rezydencji podatkowej - darmowy wzór do pobrania

Do pobrania:

Oświadczenie cudzoziemca dotyczące rezydencji podatkowej.pdf
Oświadczenie cudzoziemca dotyczące rezydencji podatkowej.docx

Co oznacza bycie rezydentem podatkowym w Polsce?

Rezydencja podatkowa to miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. 

Szczegółowe warunki ustalenia miejsca zamieszkania osoby fizycznej dla celów podatku dochodowego (bycia rezydentem podatkowym) znajdziemy w art 3 ust. 1a  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rezydent podatkowy to osoba, która :

 • posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych ) lub
 • przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

O tym, czy cudzoziemiec jest rezydentem podatkowym w Polsce, świadczy albo okres przebywania w Polsce wynoszący 183 dni w roku, albo posiadanie w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych zwanego ośrodkiem interesów życiowych.

Centrum interesów osobistych – co oznacza dla celów podatku dochodowego?

Można przyjąć, że cudzoziemiec ma centrum interesów osobistych w Polsce, gdy między innymi:

 • posiada tutaj własne lub wynajmowane mieszkanie;
 • ma rachunek w polskim banku;
 • opłaca rachunek telefoniczny u polskiego operatora;
 • korzysta w Polsce z siłowni, klubu fitness, restauracji czy innych miejsc spędzania wolnego czasu;
 • ma zarejestrowany na siebie samochód;
 • mieszka tu razem z rodziną itp.

Przykład 1.

Pracownik pochodzący z Gruzji przeprowadził się wraz z rodziną oraz dziećmi do Polski i od dwóch miesięcy pracują z żoną na podstawie umowy o pracę. Dzieci zostały zapisane do przedszkola. Rodzina wynajmuje wspólnie mieszkanie, opłaca rachunki, a także posiada polski rachunek bankowy.  Do Gruzji pracownik jeździ jedynie na święta i wakacje.

W przedstawionej sytuacji spełnia on warunki rezydenta podatkowego, gdyż jego centrum interesów osobistych znajduje się w Polsce, a nie w Gruzji.

Przykład 2.

Pracownica pochodząca z Czech przyjechała do Polski do pracy, natomiast w jej kraju pozostał maż i dwie córki. Podpisała kontrakt na dwa lata i wynajęła mieszkanie. Co miesiąc wraca jednak do Czech – do domu, w którym mieszka jej rodzina. Wspólnie z mężem spłaca kredyt hipoteczny zaciągnięty na zakup domu. W tej sytuacji pracownica z Czech nie będzie rezydentem polskim, gdyż mimo że przyjechała do Polski na dwuletni kontrakt, to centrum jej interesów osobistych (rodzina, mieszkanie na kredyt) znajduje się poza Polską.

Rezydent i nierezydent a obowiązek podatkowy w Polsce

Jeżeli cudzoziemiec jest rezydentem podatkowym w Polsce, wówczas podlega tutaj nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, co oznacza, że wszystkie jego przychody podlegają opodatkowaniu w Polsce, bez względu na miejsce ich położenia (osiągane zarówno w Polsce, jak i za granicą).

Natomiast nierezydent podatkowy to cudzoziemiec, który pracuje w Polsce, ale nie spełnia warunków uznania go za rezydenta (przebywa na terytorium Polski krócej niż 183 dni w roku lub posiada poza Polską centrum swoich interesów osobistych lub gospodarczych). Nierezydent podatkowy w Polsce  ma ograniczony obowiązek podatkowy. Oznacza to, że w jego przypadku opodatkowane będą jedynie przychody osiągnięte w Polsce, a nie wszystkie przychody z wielu źródeł, również tych osiąganych poza granicami Polski.

Potwierdzeniem statusu rezydenta podatkowego w Polsce jest certyfikat rezydencji podatkowej, który jest zaświadczeniem o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatku dochodowego. Wydaje go urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

Kto może złożyć oświadczenie cudzoziemca o rezydencji podatkowej?

Oprócz uchodźców z Ukrainy, którzy mogą złożyć oświadczenie o rezydencji podatkowej w każdej chwili swojemu pracodawcy i w związku z tym rozliczać się z całości swoich dochodów w Polsce, takie oświadczenie mogą złożyć również cudzoziemcy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia, którzy świadczą usługi przez kilka miesięcy w roku podatkowym. 

Wystarczy, że wskażą w nim, że w trakcie umowy zlecenia ich centrum interesów osobistych i gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) znajduje się w Polsce albo że w momencie zawierania umowy zlecenia przebywają na terytorium Polski dłużej niż 183 dni. Potwierdzenie tego faktu znajdziemy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 lipca 2021 roku (0115-KDWT.4011.142.2021.1.DS).

Co ważne, pracodawca nie ma obowiązku weryfikowania prawdziwości takiego oświadczenia, chyba że z informacji lub dokumentów znajdujących się w jego posiadaniu wynikają ustalenia przeciwne.

Złożenie oświadczenia o rezydencji podatkowej zleceniobiorców ma znaczenie, gdyż jako rezydent zleceniobiorca opłaca podatek tak, jak polski podatnik, czyli od 1 lipca 2022 roku 12%, a jako nierezydent płaci zryczałtowany podatek wynoszący 20%. Nierezydent nie będzie też mógł skorzystać w tym przypadku ze zwolnienia podatkowego dla osób poniżej 26. roku życia.

Jak powinno wyglądać oświadczenie cudzoziemca o rezydencji podatkowej? 

W oświadczeniu cudzoziemca o rezydencji podatkowej powinny znaleźć się najważniejsze informacje dotyczące sytuacji cudzoziemca, mające wpływ na jego status podatnika, między innymi:

 • czy dana osoba przebywa w Polsce ponad 183 dni w roku podatkowym;
 • czy centrum jej interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych)  znajduje się w Polsce;
 • czy przybyła do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi po 24 lutego 2022 roku. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów