0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Badania okresowe zostają przywrócone!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Całkiem niedawno pojawił się nowy projekt rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich. Celem tego aktu jest aktualizacja przepisów z zakresu badań lekarskich pracowników i nie tylko. Czy badania okresowe zostaną przywrócone? Wyjaśniamy!

Projektowane rozporządzenie – uzasadnienie

Jak można przeczytać w uzasadnieniu tego projektu, wprowadzenie zmian wynika m.in. z faktu, że część instytucji, o których w nim mowa, już nie istnieje, a tym samym przepisy rozporządzenia są już w tym zakresie nieaktualne. Ponadto zostało wskazane, że minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi w drodze rozporządzenia nowe przepisy wskazujące: 

  • tryb i zakres badań lekarskich, częstotliwość badań okresowych, a także sposób dokumentowania i kontroli badań lekarskich;
  • zakres informacji objętych skierowaniem na badania lekarskie i orzeczeniem lekarskim, a także wzory tych dokumentów;
  • dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać lekarze przeprowadzający badania oraz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną. 

Badania okresowe zostają przywrócone!

Oprócz uporządkowania kwestii formalnych dotyczących przeprowadzania badań okresowych ministerstwo zakłada przywrócenie badań okresowych zawieszonych na czas epidemii koronawirusa. 

Przypomnijmy, że obowiązek wykonywania badań okresowych został zawieszony w związku z epidemią koronawirusa. Zawieszenia dokonano na mocy Ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego trzeba będzie wykonać badania  w terminie 180 dni od dnia jego odwołania. Nie wiadomo, czy okres ten nie zostanie skrócony – warto obserwować ten wątek, szczególnie jeśli nasi pracownicy nie wykonywali badań podczas epidemii. 

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Aktualnie treść przepisów trafiła do konsultacji. Jak można przeczytać w uzasadnieniu, projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów