0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Uchwała Sądu Najwyższego o pustych fakturach

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ubiegać się o zwrot podatku VAT nie jest trudno - trzeba tylko wypełnić i wysłać do urzędu skarbowego odpowiedni formularz. Rzeczywistość pokazała, że tę łatwość wykorzystują przestępcy, wyłudzając podatek przy użyciu fikcyjnych faktur.

Otrzymanie nienależnego zwrotu różnicy podatku, posługując się przy tym dokumentami źródłowymi bez pokrycia w rzeczywistości, jest według uchwały Sądu Najwyższego przestępstwem prania brudnych pieniędzy. Innymi słowy - chodzi o wprowadzanie do obiegu pieniędzy, które pochodzą z nielegalnego procederu.

Przeglądając strony internetowe, nieraz można natknąć się na anonse, w których ktoś oferuje sprzedaż “pustych faktur”. Te ogłoszenia niekoniecznie muszą być prawdziwe - zwykle są efektem prowokacji organów ścigania.

Uchwała Sądu Najwyższego

18 grudnia minionego roku, zanim opinię publiczną zaczęły pochłaniać doniesienia z Ukrainy oraz igrzyska w Soczi, Sąd Najwyższy - Izba Karna w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę (sygn. I KZP 19/13). Została ona wpisana później do księgi zasad prawnych, co sprawia, że inne składy SN będą nią związane w podobnych sprawach.

Treść uchwały Sądu Najwyższego

1. Przedmiotem czynności wykonawczej przestępstwa określonego w art. 299 § 1 k.k. są wymienione w tym przepisie „środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości” pochodzące bezpośrednio lub pośrednio z popełnienia czynu zabronionego;

2. Sprawcą przestępstwa określonego w art. 299 § 1 k.k. może być również sprawca czynu zabronionego, z którego popełnieniem związana jest korzyść stanowiąca przedmiot czynności wykonawczej.

Trzeba przyznać, że uchwała ta jest precedensowa, gdyż wcześniej nie istniało jednoznaczne stanowisko dotyczące uznawania konkretnych czynności za pranie brudnych pieniędzy. Ponadto warto zauważyć, iż podatnik od teraz jest odpowiedzialny na gruncie karnym, co poszerza zakres prac prokuratorów.

Oszustwo

Art. 76 § 1 k.k.s. Kto przez podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym lub zatajenie rzeczywistego stanu rzeczy wprowadza w błąd właściwy organ narażając na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej, w szczególności podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, podatku akcyzowym, zwrot nadpłaty lub jej zaliczenie na poczet zaległości podatkowej lub bieżących albo przyszłych zobowiązań podatkowych, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Pranie brudnych pieniędzy

Art. 299. § 1 k.k. Kto środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, przyjmuje, przekazuje lub wywozi za granicę, pomaga do przenoszenia ich własności lub posiadania albo podejmuje inne czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Opisywana uchwała SN stwierdza wprost, iż przedmiotem rzeczonego procederu mogą być wartości pochodzące pośrednio i bezpośredniego z bazowego czynu zabronionego, którym na podstawie Kodeksu karnego skarbowego będzie oszustwo (art. 76).

Efekty uchwały w obrocie gospodarczym

Skutków uchwały SN nie można ani przecenić, ani zlekceważyć. Trzeba wiedzieć, że SN zwiększył zakres podmiotów, jakie mogąc zostać pociągnięte do odpowiedzialności na podstawie Kodeksu karnego. Z tego wynika, że uczestnictwo - nawet w niewielkim stopniu - w przestępstwie prania brudnych pieniędzy (przez fikcyjną fakturę) pociąga do odpowiedzialności takiej samej, do jakiej pociąga się odbiorcę profitów z przestępstwa bazowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów