Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Darowizna przedsiębiorstwa na rzecz członka rodziny

Przekazanie środka trwałego w formie darowizny innemu członkowi rodziny - najczęściej dzieciom, w formie spadku, choć nie tylko - wcale nie musi być trudne. Warto zorientować się, w jaki sposób dokonać takiej operacji, dzięki której podatnik może uniknąć nadmiernych kosztów podatkowych.

Dlaczego darowizna jest taka korzystna? Zgodnie z przepisami, tego typu operacja nie podlega w ogóle podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, natomiast należy opodatkować ją podatkiem od spadków i darowizn. Tutaj jednak istnieje kolejny wyjątek - wyłączone spod tej opłaty za nabycie rzeczy lub praw majątkowych od osób z I grupy podatkowej - tzn. od małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa oraz ojczyma lub macochy. Warunkiem zwolnienia z podatku jest zgłoszenie otrzymanej darowizny naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego - czyli, w tym przypadku, od dnia dokonania darowizny.

W kwestii powyższego istotne jest także, iż jeśli protokół przekazania darowizny zostanie sporządzony w formie aktu notarialnego - a taki właśnie dokument powinien zostać sporządzony - otrzymujący darowiznę zostaną zwolnieni z obowiązku informowania urzędu skarbowego, ponieważ dokona tego za nich notariusz.

Darowizna przedsiębiorstwa nie podlega także opodatkowaniu podatkiem VAT. Jest to zgodne z przepisami zawartymi w ustawie o VAT - bezpośrednie zwolnienie zostało wskazane w art. 6 ust. 1 tych przepisów.

Podczas przekazania darowizny, oprócz wspomnianego powyżej aktu notarialnego, należy sporządzić protokół przekazania. W takim dokumencie należy wyszczególnić, jakie składniki majątkowe są przekazywane: środki trwałe wraz z wartością początkową i odpisami amortyzacyjnymi, wyposażenie i jego wartość początkowa, towary handlowe i materiały z dokładnym wyszczególnieniem ilości i wartości.

Działalność gospodarcza przekazywana w formie darowizny nie zmienia właściciela. Dlatego też dotychczasowy właściciel musi zlikwidować firmę do niego należącą, natomiast rozpocząć działalność musi obdarowany członek rodziny. Konieczne jest wobec tego przeprowadzenie niezbędnych remanentów likwidacyjnych.

Ważne!

Likwidacja działalności wiąże się z koniecznością opodatkowania składników majątku podatkiem VAT, odliczonym przy ich zakupie. Jeśli jednak firma zostanie przekazana jako darowizna przed likwidacją, podatnik będzie mógł uniknąć konieczności odprowadzenia podatku od towarów i usług, bo w dniu likwidacji stan majątku będzie zerowy.

Jeśli osoba, która otrzymała przedsiębiorstwo jako darowiznę nie prowadziła dotychczas działalności gospodarczej, musi zarejestrować firmę.