0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Usługi transportowe - miejsce opodatkowania i stawka VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Usługi transportowe podlegają niestandardowym procedurom rozliczeń. Największym problemem podatników przy usługach transportowych jest określenie miejsca świadczenia usług, ustalenie stawki podatku VAT oraz ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego. W związku z tym postaramy się rozwiać wątpliwości obejmujące usługi transportowe.

Transport towarów na terytorium UE

W tej sytuacji miejsce świadczenia usług uzależnione jest od tego, czy nabywca usługi jest podatnikiem VAT, czy też nie.

Gdy nabywca naszej usługi transportowej jest zarejestrowany jak podatnik VAT, wówczas miejscem opodatkowania, według zasad ogólnych wynikających z art. 28b ustawy o VAT, jest siedziba firmy usługobiorcy lub w sytuacji, gdy usługa jest świadczona dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Polski przedsiębiorca wówczas dla całej transakcji stosuje stawkę nie podlega.

Natomiast gdy nabywcą jest podmiot niebędący podatnikiem VAT, usługi transportowe podlegają opodatkowaniu w miejscu, gdzie transport się rozpoczyna, przy czym miejscem rozpoczęcia transportu towarów, zgodnie z art. 28f ust. 4 ustawy o VAT, jest miejsce, w którym faktycznie rozpoczyna się transport towarów, niezależnie od pokonanych odległości do miejsca, gdzie znajdują się towary.

Reasumując, gdy transport rozpoczyna się na terytorium Polski należy zastosować stawkę w wysokości 23%. Natomiast gdyby polska firma świadczyła usługę transportową, która swój początek miałaby w innym kraju wspólnoty wówczas nie podlega ona opodatkowaniu.

Międzynarodowy transport towarów

Przez transport międzynarodowy towarów należy rozumieć przewóz towarów następujący pomiędzy jednym z krajów Unii Europejskiej (wliczając Polskę) a krajem trzecim, przy czym na pewnym odcinku trasa przebiega przez terytorium Polski.

Tak samo jak w przypadku transportu towarów na terytorium UE ich opodatkowanie jest uzależnione od statusu podatkowego usługobiorcy.

Gdy nabywcą usługi jest podatnik VAT z innego państwa członkowskiego, wówczas miejscem opodatkowania usługi jest siedziba firmy usługobiorcy lub miejsce stałego prowadzenia działalności, gdyż stosuje się do nich zasady ogólne art. 28b ustawy o VAT. Oznacza to, że dla całości usługi zostanie zastosowana stawka nie podlega.

Natomiast gdy nabywcą usługi jest osoba nie będąca podatnikiem VAT, wówczas miejscem opodatkowania jest miejsce, w którym odbywa się transport z uwzględnieniem pokonanych odległości (art. 28 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług). Oznacza to, że dla części usługi wykonywanej na terytorium Polski należy zastosować stawkę 0%, a pozostała część usługi nie podlega opodatkowaniu na terytorium Polski.

Usługi transportowe - podsumowanie

UsługodawcaUsługobiorcaStawka podatku VATMiejsce opodatkowania
Polski podatnikpodatnik z UEnie podlegaart. 28b ustawy o VAT - siedziba firmy lub stałe miejsce prowadzenia działalności
Polski podatniknie-podatnik z UEgdy transport rozpoczyna się na terytorium Polski - 23%;
gdy transport rozpoczyna się na terytorium innego kraju UE - nie podlega
art. 28f ust. 3 ustawy o VAT - miejsce gdzie transport się rozpoczyna
Polski podatnikpodatnik spoza UEnie podlegaart. 28b ustawy o VAT- siedziba firmy lub stałe miejsce prowadzenia działalności
Polski podatniknie-podatnik spoza UEdla części usługi wykonanej na terytorium Polski - 0%;
pozostała część usługi - nie podlega
art. 28f ust. 2 ustawy o VAT - miejsce, w którym odbywa się transport z uwzględnieniem pokonanych odległości

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów