0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

VAT-R można złożyć razem z formularzem CEIDG-1

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

VAT-R razem z CEIDG-1

Od 1 stycznia 2012 r. osoba rejestrująca działalność może dołączyć do wniosku o wpis do CEIDG formularz VAT-R. Jednak nie każdy może skorzystać z tych udogodnień. Formularz VAT-R mogą dołączyć przedsiębiorcy samodzielnie składający wniosek w CEIDG i dysponujący podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Potwierdzenie opłaty rejestracyjnej (170 zł) należy dołączyć w ciągu 3 dni od daty złożenia zgłoszenia, w postaci pliku z rozszerzeniem pdf., co w konsekwencji oznacza, że przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku dostarczenia w późniejszym terminie papierowej wersji dowodu zapłaty.

Na formularzu rejestracyjnym VAT-R należy wskazać naczelnika US do którego kierowane jest zgłoszenie. Jeżeli czynności opodatkowane VAT wykonywane są na terenie objętym zakresem działalności dwóch lub więcej urzędów skarbowych, to formularz VAT-R należy złożyć do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Opłaty należy natomiast dokonać na konto urzędu miasta/gminy/dzielnicy, na terenie którego mieści się siedziba naczelnika US.

VAT-R zamiast VAT-R/UE

Od jakiegoś czasu rejestracji w celu dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych dokonuje się na formularzu VAT-R w części C3. W zapomnienie odszedł załącznik VAT-R/UE.

Dla kogo są przeznaczone poszczególne pola deklaracji VAT-R?

Okienko 59 dotyczy czynnego podatnika VAT, który będzie dokonywał lub dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) lub będzie świadczył lub świadczy usługi, do których stosuje się art. 100 ust.1 pkt 4 ustawy oraz gdy będzie nabywał lub nabywa usługi, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT, jeżeli usługi te stanowiłyby u podatnika import usług.

Pole 60 przeznaczone jest dla przedsiębiorców niezarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT, którzy będą dokonywali lub dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT).

Okienko 61 dotyczy przedsiębiorców niezarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT, którzy będą świadczyli lub świadczą usługi do których stosuje się art. 100 ust.1 pkt 4 ustawy, lub będą nabywali lub nabywają usługi, do których stosuje się art. 28 b ustawy, jeżeli stanowiłyby one u podatnika import usług.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów