Poradnik Przedsiębiorcy

Gabinet pielęgniarski - jak założyć

Praca pielęgniarki/pielęgniarza nie należy do łatwych zawodów. Jednak badania rynku pokazują, że to jedna z profesji przyszłości. W związku z tym warto przemyśleć założenie własnej działalności gospodarczej. Sprawdź, jak założyć gabinet pielęgniarski.

Gabinet pielęgniarski

Ten rodzaj działalności może zostać prowadzony w ramach działalności leczniczej dopiero po wpisaniu do odpowiedniego rejestru podmiotów, który jest prowadzony przez okręgową radę pielęgniarek i położnych, właściwą ze względu na miejsce świadczenia usług.

Działalność lecznicza charakteryzuje się przede wszystkim:

 • ratowaniu, przywracaniu życia

 • udzielenia świadczeń zdrowotnych

 • wykonywaniu usług mających na celu leczenie.

Wymagania początkowe

W przypadku gdy pielęgniarz lub pielęgniarka zdecyduje się otworzyć prywatny gabninet pielęgniarski, musi:

 1. posiadać prawo do wykonywaniu swojego zawodu i posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa czy położnictwa lub innej, która polega na ochronie zdrowia pacjenta

 2. mieć dwuletnie doświadczenie w pracy zawodowej

 3. nie może być zawieszony, pozbawiony lub ograniczony w wykonywaniu zawodu

 4. nie może mieć przerwy dłużej niż 5 lat w ciągu ostatnich 6 w wykonywaniu zawodu

 5. posiadać lokal, który spełnia wymogi Sanepidu

 6. uzyskać wpis do CEIDG

 7. zostać ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

Formy prowadzenia działalności

Pielęgniarz/pielęgniarka, który chce otworzyć swój prywatny gabinet, może tego dokonać w następujących formach:

 • indywidualnej specjalistycznej praktyki w stacjonarnym, odpowiednio wyposażonym gabinecie

 • indywidualnej  specjalistycznej praktyki prowadzonej w miejscu wezwania

 • indywidualnej specjalistycznej praktyki prowadzonej w przedsiębiorstwie na podstawie umowy

Ważne!

W przypadku prowadzenia praktyki w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego nie można  prowadzić działalności poza miejscem tego przedsiębiorstwa.

 • grupowej praktyki - w formie spółek: cywilnej, osobowych, handlowych lub kapitałowych.

Założenie gabinetu pielęgniarskiego

Gabinet pielęgniarski w formie jednoosobowej działalności gospodarczej

Ten typ działalności prowadzi się i reprezentuje samodzielnie. Przedsiębiorca może skorzystać z księgowości uproszczonej. Nie wymaga się także od niego wkładu w postaci kapitału założycielskiego.

Niewątpliwym minusem prowadzenia działalności w takiej formie jest odpowiedzialność za zobowiązania firmy prywatnym majątkiem. Ta sama odpowiedzialność tyczy również małżonka z wyłączeniem jego osobistego majątku.

Gabinet pielęgniarski w formie spółki cywilnej

Spółkę cywilną zakładają minimum dwie osoby. Jest to jedyny rodzaj spółki, który nie wymaga rejestracji w KRS tylko, tak jak jednoosobowa działalność gospodarcza, w CEIDG. Również przy tej formie prowadzenia działalności, nie wymaga się od przedsiębiorcy kapitału. Minusem spółki cywilnej jest fakt, że za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę odpowiadają wszyscy wspólnicy do wysokości majątku wspólnego oraz każdy ze wspólników majątkiem osobistym.