0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Eksport usług a obowiązek rejestracji na potrzeby VAT-UE

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zakładam działalność i będę świadczył usługi remontowe dla klienta zagranicznego w budynku do niego należącym w Niemczech. Czy eksport usług wywoła konieczność rejestracji do VAT? Jakie faktury mam wystawiać? Czy to będą świadczenia wewnątrzwspólnotowe dla których potrzebny jest NIP europejski?

Mirek, Płock

 

Eksport usług na rzecz kontrahenta zagranicznego nie wywołuje obowiązku natychmiastowej rejestracji dla celów VAT. W tym zakresie bowiem można korzystać ze zwolnienia z VAT do limitu obrotów wynoszącego w skali roku 200 000 zł. Jeżeli korzysta się ze zwolnienia możliwe jest wystawianie faktur, na których mimo zwolnienia powinien znaleźć się zapis “odwrotne obciążenie” lub "reverse charge", ponieważ to nabywca zobowiązany jest do opodatkowania transakcji we własnym kraju.

W przypadku podatników zwolnionych z VAT sprzedaż usług dokonywana na rzecz zagranicznych kontrahentów nie wlicza się do limitu obrotów uprawniającego do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT, tj. 200 000 zł.

Ponadto ze względu na fakt, iż przedmiotem są usługi remontowo - budowlane zastosowanie będzie miał art. 28e ustawy o VAT. Zgodnie z tym art. miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

Przy świadczeniu usług związanych z nieruchomościami, wskazanymi w art. 28e ustawy o VAT nie ma obowiązku rejestracji dla celów VAT-UE. Nie będzie również obowiązku składania informacji podsumowujących VAT-UE. Usługa opodatkowana będzie w kraju, w którym położona jest nieruchomość. Stanowisko takie potwierdza Interpretacja indywidualna nr IBPP4/4512-205/15/LG, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w dniu 30 września 2015 r., w której napisano: O miejscu świadczenia, a tym samym opodatkowania usługi związanej z nieruchomością decyduje wyłącznie miejsce położenia nieruchomości, z którą dana usługa jest ściśle związana, niezależnie od tego dla jakiego podmiotu jest wykonywana oraz gdzie znajduje się siedziba usługodawcy (...) W związku z tym usługi te nie będą podlegały opodatkowaniu na terytorium Polski (...) Wartości tych usług nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu wartości sprzedaży, po przekroczeniu której traci się zwolnienie podmiotowe od podatku od towarów i usług.

Podsumowując, eksport usług remontowo - budowlanych, nie powoduje konieczności rejestracji do VAT, VAT UE oraz składania informacji podsumowującej VAT-UE.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów