Poradnik Przedsiębiorcy

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 2010

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych muszą uiszczać pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników  w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Kwota do przekazania na PFRON to iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem, zapewniającym uzyskanie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%, a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. 

Okres

Kwota przeciętnego wynagrodzenia

01.01.2010 r. - 28.02.2010 r.

3 113,86 zł

01.03.2010 r. - 31.05.2010 r.

3 243,60 zł

01.06.2010 r. - 31.08.2010 r.

3 316,38 zł

01.09.2010 r. - 30.11.2010 r.

3 197,85 zł

01.12.2010 r. - 31.12.2010 r.

3 203,08 zł

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. nr 14, poz. 92) - art. 2 pkt 4 oraz art. 21 ust. 1.