0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wydatki na psa jako koszt uzyskania przychodu? To możliwe

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Katalog kosztów uzyskania przychodów nie jest zamknięty, przedsiębiorcy mogą więc zaliczać do kosztów uzyskania przychodów różne transakcje. Ważne jest, aby przedsiębiorca w razie kontroli potrafił wykazać, że dany składnik posłużył mu do osiągnięcia zysków. Tak więc wydatki na psa mogą stanowić koszt uzyskania przychodu.

Wydatki na psa jako koszt uzyskania przychodu

Wydatki na utrzymanie psa, takie jak jedzenie, szczepienia czy tresura, mogą zostać  zaliczone do kosztów firmowych, w sytuacji, gdy  biuro znajduje się poza miejscem zamieszkania, a przedsiębiorca nie ma możliwości zatrudnienia firmy ochroniarskiej. W takim przypadku można wykazać, że pies ma za zadanie chronić siedzibę firmy, ale nie może odstraszać klientów -  więc niezbędna jest tresura. Do koszów firmowych zaliczyć też można opiekę weterynaryjną, szczepienia oraz wyżywienie.

Prowadzenie firmy w domu a wydatki na psa

W przypadku jednak gdy przedsiębiorca prowadzi firmę w domu, sytuacja jest bardziej skomplikowana. Trudno wykazać, kiedy pies służy celom firmowych, a kiedy prywatnym.

W tej sprawie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał indywidualną interpretację (sygnatura IBPBI/1/415-170/10/KB) w odpowiedzi na wniosek właścicielki biura rachunkowego, która prowadziła działalność we własnym domu i miała kilku pracowników. Do biura prowadziło osobne wejście, nie było ono jednak odgrodzone od pozostałej części posesji. Dom znajdował się kilkanaście kilometrów od miasta, dlatego też nie było możliwości zatrudnienia firmy ochroniarskiej. W domu znajdowały się już dwa psy, jednak były one prywatnym nabytkiem właścicielki biura. Oprócz nich właścicielka firmy chciała hodować jeszcze jednego psa, który miałby za zadanie po odbyciu szkolenia bronić biura. Zwróciła się więc do Izby Skarbowej z zapytaniem, czy może zaliczyć wydatki na psa do kosztów uzyskania przychodu.

Wnioskodawczyni uznała, że koszty związane z utrzymaniem psa mogą być zaliczane do kosztów firmowych, ponieważ pies ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo pracownikom oraz pilnuje mienia firmowego.

Jak można przeczytać w interpretacji: Wnioskodawczyni może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatki związane z utrzymaniem zakupionego psa, tj. wydatki na jego zakup, wyszkolenie, wyżywienie, opiekę weterynaryjną i szczepienia, lecz jedynie w takiej części, w jakiej pies ten będzie wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności, a nie dla celów prywatnych. Pamiętać przy tym należy, iż to na Wnioskodawczyni, jako odnoszącej korzyść z faktu zaliczenia wskazanych we wniosku wydatków do kosztów uzyskania przychodu, ciąży obowiązek wykazania, w jakiej części wydatki te mają związek z prowadzoną przez nią pozarolniczą działalnością gospodarczą oraz obowiązek ich właściwego udokumentowania.

Teoretycznie zatem wydatki poniesione na utrzymania psa mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. W praktyce natomiast może udowodnienie, że wydatki zostały poniesione tylko i wyłącznie na cele prowadzonej działalności, może okazać się trudne.

Wydatki na psa w kosztach firmowych

Należy mieć na uwadze, że każdy koszt uzyskania przychodu należy oceniać indywidualnie w odniesieniu do każdego z wydatków. Nie ma jednoznacznych przepisów mówiących o tym, co można zaliczyć do kosztów podatkowych. Należy jednak pamiętać, aby były zgodne z ustawą o PIT, według której są to wydatki, spełniające łącznie następujące przesłanki:

  • zostały faktycznie poniesione,

  • są bezpośrednio związane z osiągniętym przez firmę przychodem,

  • nie są wymienione w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów

  • zostały odpowiednio udokumentowane.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów