Poradnik Przedsiębiorcy

Zakup jako konsument a jako przedsiębiorca - czy jest różnica?

Kiedy zakupu dokonuje się jako przedsiębiorca, a kiedy jako konsument? Czy przedsiębiorca może być konsumentem? Jaka jest różnica między konsumentem a przedsiębiorcą? Czym się różni zakup jako konsument a jako przedsiębiorca?

Marek, Bogatynia

 

Definicję konsumenta można odnaleźć w art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2017 poz. 459 z późn. zm.), który mówi, że za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Definicję przedsiębiorcy można odnaleźć również w Kodeksie cywilnym, ale już w artykule 431. Mówi on, że przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331§1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Zgodnie z powyższym za konsumenta uważa się osobę, która dokonuje zakupu towaru na prywatny użytek od sprzedawcy, natomiast przedsiębiorcą jest osoba prowadząca działalność gospodarczą.

Jak możemy zauważyć, przedsiębiorca może też być konsumentem - staje on się nim w chwili, gdy kupuje dany towar na swój prywatny użytek niezwiązany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Natomiast jeśli przedsiębiorca kupuje towar na potrzeby swojej działalności - wtedy dokonuje zakupu jako przedsiębiorca i nie można go traktować jako konsumenta.

Rozróżnienie, czy zakupu dokonuje się jako przedsiębiorca, czy jako konsument, jest bardzo ważne ze względu na przepisy dotyczące reklamacji towaru. Inne uprawnienia mają konsumenci, którzy są bardziej chronieni przez prawo (dotyczą ich przepisy ustawy o prawach konsumenta i niektóre przepisy Kodeksu cywilnego), a inne przedsiębiorcy (dotyczą ich wyłącznie przepisy Kodeksu cywilnego i zapisy umowy/regulaminu).