0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup koparki a prawo do odliczenia podatku VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy, którzy korzystają w działalności gospodarczej z samochodów konstrukcyjnie przeznaczonych jedynie do niej, mogą odliczać zarówno od ich zakupu, jak i wydatków eksploatacyjnych 100% podatku VAT. Wśród takich pojazdów znajdują m.in. pojazdy specjalne. Czy zakup koparki pozwoli podatnikowi na pełne odliczenie VAT?

Zakup koparki a VAT od samochodów i innych pojazdów 

Na mocy nowelizacji ustawy o VAT, które weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2014 roku, dokonano podziału samochodów na trzy podstawowe grupy:

 • I grupa - pojazdy, od których przysługuje pełne odliczenie VAT bez konieczności udowadniania, że wykorzystywane są wyłącznie w działalności gospodarczej,

 • II grupa - pojazdy, od których przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku VAT, pod warunkiem że przedsiębiorca spełni dodatkowe wymogi formalne, aby udowodnić, że pojazd nie jest użytkowany w celach innych niż prowadzona działalność:

  • zgłosi pojazd US na formularzu VAT-26,

  • poprowadzi szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu dla celów podatku VAT,

  • ustali regulaminu użytkowania pojazdu w firmie.

 • III grupa - pojazdy, od których można częściowo odliczyć VAT (w wysokości 50%), bez konieczności spełniania dodatkowych wymogów.

Do I grupy należą przede wszystkim pojazdy o masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, pojazdy typu van z jednym rzędem siedzeń oraz pojazdy specjalne.

Zakup koparki  a pojazdy specjalne

W myśl art. 86a ust. 4 pkt 2 oraz ust. 9 ustawy o VAT przedsiębiorca może odliczyć podatek VAT w pełnej wysokości od wydatków związanych z pojazdami specjalnymi, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym. Zgodnie z ustawą należą do nich:

 • agregat elektryczny/spawalniczy,

 • do prac wiertniczych,

 • koparka, koparko-spycharka,

 • ładowarka,

 • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,

 • żuraw samochodowy.

Uwaga!

Dokumentem wydanym na podstawie ustawy - Prawo o ruchu drogowym jest nie tylko dowód rejestracyjny. Mogą być to także: świadectwo homologacji typu pojazdu, decyzja o uznaniu homologacji typu pojazdu czy świadectwo homologacji typu WE pojazdu.

W tej sytuacji pojazdy specjalne uznawane są jako takie, których konstrukcja wyklucza użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że tego rodzaju użycie jest nieistotne.

Reasumując, zarówno zakup koparki, jak i paliwa do jej napędu pozwoli podatnikowi na pełne odliczenie VAT w takim zakresie, w jakim pojazd wykorzystywany jest do wykonywania czynności opodatkowanych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów