0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odliczenie VAT od samochodów osobowych użytkowanych w firmie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Samochód osobowy wykorzystywany jest praktycznie we wszystkich firmach. Korzystają z niego zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy. Dlatego wszyscy podatnicy powinni wiedzieć, jak rozliczyć samochód osobowy w firmie. W jakiej wysokości można dokonać odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z samochodem osobowym. Szczegółowe informacje, w tym odliczenie VAT od samochodów osobowych przedstawiamy poniżej.

Podatek VAT a samochód osobowy

Ustawa o VAT nie prezentuje wprost definicji samochodu osobowego. Art. 86a ust. 1 tego aktu prawnego nakłada na przedsiębiorców posiadających pojazdy samochodowe (w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony) ograniczenia w odliczeniu VAT. Jednak nie zawsze znajdą one zastosowanie.

Art. 2 pkt 40 ustawy Prawo o ruchu drogowym
Samochód osobowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu.

50% odliczenie VAT od samochodów osobowych

Jeżeli podatnik używa swojego prywatnego samochodu również w przedsiębiorstwie, ma możliwość odliczenia 50% VAT od wydatków eksploatacyjnych. Częściowe odliczenie VAT dotyczy również pojazdów wprowadzonych do ewidencji środków trwałych, dla których podatnik nie chce prowadzić kilometrówki dla celów VAT oraz spełniać innych wymogów narzuconych w chwili, gdyby przedsiębiorca chciał skorzystać z pełnego odliczenia VAT (regulamin użytkowania pojazdu, zgłoszenie do urzędu skarbowego VAT-26).

Warto mieć na uwadze, że nieodliczona część podatku VAT od wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu zwiększa koszty uzyskania przychodów.

100% odliczenie VAT od samochodów osobowych

Przedsiębiorcy, którzy zakupili samochód osobowy do swojej firmy i używają go wyłącznie w celach firmowych, mogą w pełni odliczyć VAT zarówno od jego nabycia, jak i kosztów eksploatacyjnych. Jednak, aby móc to zrobić, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • należy założyć i stale prowadzić kilometrówkę (dla celów VAT),

  • należy spisać regulamin zasad użytkowania pojazdu, z którym zaznajomiony zostanie każdy pracownik,

  • samochód osobowy musi zostać zgłoszony do urzędu skarbowego na druku VAT-26 w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik poniesie pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami, nie później jednak niż w dniu przesłania ewidencji JPK_V7.

Pełne prawo dotyczy samochodów osobowych podatnika przeznaczonych wyłącznie do:

  • odprzedaży (jedynie w sytuacji gdy sprzedaż samochodów jest przedmiotem naszej działalności),

  • sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,

  • oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

– jeżeli czynności te stanowią przedmiot działalności podatnika.

Od 2019 roku obowiązują również ograniczenia dotyczące odliczenia kosztów uzyskania przychodów od wydatków związanych z samochodami osobowymi, o czym więcej w artykule: Zmiana sposobu rozliczania samochodów osobowych w firmie od 2019 roku.

Księgowanie wydatków eksploatacyjnych związanych z pojazdami w systemie wFirma.pl

W systemie wFirma.pl w prosty sposób zaksięgujesz wydatki związane z pojazdami zgodnie z przysługującymi limitami. Tylko raz wybierasz parametry danego auta zgodnie z artykułem pomocy: Dodawanie pojazdu do systemu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów