Poradnik Przedsiębiorcy

Układ ratalny z ZUS - wszystko co należy wiedzieć

Układ ratalny z ZUS - prawa i obowiązki

Gdy już uda się uzyskać układ ratalny z ZUS, należy pamiętać o wszelkich prawach i obowiązkach, jakie się z nim wiążą. Dotyczy to szczególnie terminowości uiszczania rat w prawidłowej wysokości. Opóźnienie wpłaty bądź przelanie niższej niż ustalona raty może oznaczać powstanie zaległości. W tym przypadku każda następna rata zostanie przeznaczona na uregulowania najstarszej raty - a to prowadzi do nawarstwiania się długu, szczególnie że opóźnione wpłaty wiążą się z odsetkami.

Nie wolno zapominać o właściwym oznaczaniu przekazów pocztowych i przelewów, którymi płatnik rozlicza się z instytucją. Niewłaściwy tytuł przelewu może oznaczać, że dane zobowiązanie nie zostanie uregulowane - a to może prowadzić do zerwania układu ratalnego z ZUS.

Układ ratalny z ZUS może też zostać zerwany wówczas, kiedy płatnik - oprócz zaległości - nie reguluje także składek. Termin opłacenia ubezpieczenia w każdym okresie to 14 dni od ustawowego terminu płatności - gdy minie ten czas, naliczane są odsetki karne, a układ ratalny z ZUS zostaje zerwany.

Może wystąpić sytuacja, w której mimo ustalonego układu ratalnego z ZUS płatnik nie będzie mógł spłacić zaległości - wówczas ma prawo poprosić o zmianę umowy z Zakładem. Płatnik w tarapatach finansowych może wnioskować o obniżenie rat i wydłużenie czasu spłaty. O tej możliwości powinien pamiętać każdy, kto przez trudności z płynnością finansową nie chce narazić się na reperkusje.

Osobom w trudnej sytuacji finansowej ZUS może rzucić koło ratunkowe. Układ ratalny z ZUS może być idealnym wyjściem, gdy wysokość długu wobec tej instytucji jest ponad siły płatnika lub osoby dziedziczącej zobowiązanie.