0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiany w ustawie o VAT wchodzące w życie w 2014 - termin wystawienia faktury

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Istotną zmianą jaką przyniosła Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw jest nowe określenie terminu związanego z wystawianiem faktur.

Zgodnie z nowo wprowadzonym art. 106i:
Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

To istotna zmiana dla freelancerów oraz właścicieli firm, ponieważ obecnie obowiązujący art. 19 ustawy o VAT zostanie wykreślony, a co za tym idzie zniknie zobowiązanie do wystawienia faktury w ciągu 7 dni.

To istotna zmiana dla freelancerów oraz właścicieli firm, ponieważ obecnie obowiązujący art. 19 ustawy o VAT zostanie wykreślony, a co za tym idzie zniknie zobowiązanie do wystawienia faktury w ciągu 7 dni.

Zgodnie z nowymi przepisami sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę w terminie aż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży lub wykonano usługę.

Ważna informacja to taka, że nowy termin odnosi się również do faktur zaliczkowych dokumentujących cześć zapłaty.

Państwo zachowało jednak pewne wyjątki, fakturę wystawia się nie później niż:

  • 30 dnia od dnia wykonania usług – w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych;
  • 60 dnia od dnia wydania towarów – w przypadku, dostawy książek drukowanych (z wyłączeniem map i ulotek) oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1);
  • 90 dnia od dnia wykonania czynności – w przypadku, czynności polegających na drukowaniu książek (z wyłączeniem map i ulotek) oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.

Zmiana terminu wystawiania faktur wejdzie w życie od 2014 roku jak mówi art. 13 Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów