0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Brak NIP-u nabywcy na fakturze a prawo do odliczenia podatku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rozporządzenie Ministra Finansów m.in w sprawie wystawiania faktur jasno określa dane, jakie powinna zawierać faktura. Wśród nich został wymieniony numer, za pomocą którego zarówno sprzedawca, jak i nabywca są zidentyfikowani na fakturze.

Często przedsiębiorcy spotykają się z fakturami na których brakuje ich numeru NIP. Czy w takiej sytuacji przysługuje im prawo do odliczenia podatku VAT?

Otóż zgodnie z wcześniej wspomnianym rozporządzeniem w przypadku faktur dotyczących dostaw energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych i usług "komunalnych" (wymienionych w poz. 140-153, 174, 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT)  faktura taka nie musi, co do zasady, zawierać numeru, za pomocą którego nabywca jest zdefiniowany dla podatku.

W każdym innym wypadku faktura powinna zawierać NIP nabywcy, zwłaszcza gdy jest on czynnym podatnikiem VAT, gdyż jego brak może zostać zakwestionowany przez urząd skarbowy, a faktura uznana za wadliwą.

W takiej sytuacji nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi (z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 5 ust. 1 pkt 8-15) może wystawić notę korygującą.

Dokument taki powinien zawierać:

  • określenie NOTA KORYGUJĄCA;
  • numer kolejny i datę jej wystawienia;
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, jak również numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
  • dane zawarte w fakturze, której dotyczy nota korygująca (datę jej wystawienia oraz datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury);
  • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Dodatkowo nabywca powinien posiadać akceptację wystawcy faktury (np. podpis). Wówczas pod błędną fakturę należy podpiąć notę korygującą.

Jednak gdy nabywca nie chce wystawiać noty, wówczas może zwrócić się do sprzedawcy o wystawienie faktury korygującej.

W takiej sytuacji dokonanie odliczenia podatku VAT nie powinno zostać zakwestionowane przez US w razie kontroli.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów