Poradnik Przedsiębiorcy

Artykuły z dnia 2020-09-23

Podatek gruntowy - kto i kiedy musi go płacić?

Podatek gruntowy - obowiązek zapłaty Przedsiębiorcy mogą mieć wątpliwości czym jest podatek gruntowy, a także kto i kiedy powinien go opłacić. Jak obliczyć wysokość podatku gruntowego i jakiego rodzaju gruntów dotyczy obowiązkowa opłata? Odpowiedź na te i inne pytania w poniższym artykule! czytaj dalej
2020-09-23

W podatkach

Podatek od prądu z domowych paneli słonecznych – projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym!

Podatek od prądu z domowych paneli słonecznych Podatek od prądu z domowych paneli słonecznych - trwają prace nad nowym projektem rządowym! Jakie korzyści przyniesie znowelizowana ustawa o podatku akcyzowym? Przeczytaj artykuł i sprawdź, kto będzie zwolniony z podatku od prądu z paneli słonecznych! czytaj dalej

Faktura i jej elementy - wzór z omówieniem

Faktura VAT - zasady wystawiania Faktura VAT jest jednym z podstawowych dokumentów księgowych dokumentujących dokonane transakcje. Dowiedz się , jak prawidłowo powinna zostać sporządzona faktura VAT i jak właściwie ją przechowywać! Pobierz darmowy wzór faktury w formacie PDF oraz DOC. czytaj dalej
2020-09-23

Prawo pracy

E-Zwolnienia lekarskie z datą wsteczną a nadużycia w związku z wypowiedzeniem umowy

e-Zwolnienia lekarskie Chcesz wiedzieć czy elektroniczne zwolnienie lekarskie może zostać wystawione z datą wsteczną? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czy e-zwolnienia lekarskie przyczynią się do wzrostu nadużyć pracowniczych w związku z wypowiedzeniem umowy! czytaj dalej

Utrata kasy fiskalnej - obowiązki podatnika

Utrata kasy fiskalnej  - jak należy postąpić? Kasa fiskalna jest jednym z podstawowych urządzeń ewidencyjnych - stosuje się ją w przypadku dokonywania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Sprawdź, co należy zrobić gdy nastąpi utrata kasy fiskalnej! czytaj dalej

Składki ZUS – czy wspólnicy w spółce z o.o. muszą je opłacać?

Składki zus i ich opłacanie przez wspólników w spółce z o.o. Czy wspólnik posiadający 99% udziałów w spółce z o.o. musi opłacać obowiązkowe składki ZUS? Czym jest iluzoryczny udział w takiej spółce i z czym się wiąże? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj odpowiedzi na te i inne pytania! czytaj dalej

Do jakich ubezpieczeń powinien zgłosić się niepełnosprawny przedsiębiorca?

Niepełnosprawny przedsiębiorca a zgłoszenie w ZUS Niepełnosprawny przedsiębiorca ma prawo starać się o refundację składek ZUS z PEFRON ale również może korzystać z ulg w składkach. Przeczytaj artykuł i dowiedź się z jakich ulg w opłacaniu składek skorzysta niepełnosprawny przedsiębiorca! czytaj dalej

Faktura za leasing w księdze przychodów i rozchodów

Faktura za leasing - wykup Podczas zawierania umowy o leasing operacyjny u przedsiębiorców prowadzących KPIR mogą pojawić się wątpliwości, jak powinna zostać ujęta faktura za leasing lub opłata wstępna oraz jak wygląda leasing u nievatowaca. Przeczytaj artykuł i sprawdź! czytaj dalej

Ewidencja raportów z kasy fiskalnej na ryczałcie

Ewidencja raportów z kasy fiskalnej na podstawie raportów dobowych Przedsiębiorcy decydujący się na założenie własnej działalności muszą się liczyć z faktem, że sprzedaż na rzecz osób prywatnych co do zasady powinna być dokumentowana na kasie. Dowiedz się, jak wygląda ewidencja raportów z kasy fiskalnej u ryczałtowców! czytaj dalej
2020-09-23

Urlopy i inne

Prawo do urlopu wypoczynkowego przy zatrudnieniu na umowę zlecenie

Zleceniobiorcy przysługują uprawnienia zawarte w treści umowy zlecenie. Nie obowiązują tu przepisy zawarte w Kodeksie pracy. Dlatego, aby zleceniobiorca mógł mieć prawo do urlopu wypoczynkowego, musi to wynikać z treści umowy. Dowiedz się więcej! czytaj dalej

Nabycie usługi finansowej od zagranicznego kontrahenta – rozliczenie

Nabycie usługi finansowej od zagranicznego kontrahenta - odliczenie podatku VAT Przedsiębiorstwa, które chcą poszerzyć swoją działalność gospodarczą częściej korzystają z usług od zagranicznych kontrahentów. Przeczytaj artykuł i dowiedz się jak wygląda nabycie usługi finansowej od zagranicznego kontrahenta na gruncie podatkowym VAT! czytaj dalej

Amortyzacja samochodu osobowego na 3 sposoby

Amortyzacja samochodu osobowego - dostępne metody amortyzacji Samochód osobowy to specyficzny rodzaj środka trwałego, do którego nie można zastosować każdej ze znanych metod amortyzacji. Amortyzacja samochodu osobowego może przebiegać według: metody liniowej, indywidualnej i jednorazowej. Dowiedz się więcej! czytaj dalej

Strata z działalności gospodarczej a okres przechowywania księgi podatkowej

Strata z działalności gospodarczej a okres przechowywania księgi podatkowej Strata z działalności gospodarczej może być rozliczana w ciagu kolejnych 5 lat. Jeśli przedsiębiorca z tego skorzysta, musi się liczyć z wydłużeniem okresu przechowywania księgi podatkowej. Co to oznacza w praktyce? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się! czytaj dalej

Amortyzacja samochodu osobowego o wartości powyżej 150 000 PLN

Amortyzacja samochodu osobowego a ustalenie wartości początkowej Duża grupa przedsiębiorców nie wyobraża sobie prowadzenia działalności bez użycia samochodu. Wydatki związane z użytkowaniem pojazdu mogą zostać zaliczone do kosztów firmowych. Dowiedz się, kiedy możliwa jest amortyzacja samochodu osobowego! czytaj dalej