0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek od prądu z domowych paneli słonecznych – projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jak wynika z najnowszego projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, osoby fizyczne produkujące prąd z paneli słonecznych będą zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji i przesyłania organowi podatkowemu odpowiednich deklaracji. Nie wszyscy jednak będą mogli skorzystać z tego rodzaju ulgi podatkowej – szczegóły dotyczące rządowego projektu regulujące podatek od prądu z domowych paneli słonecznych przedstawiamy w niniejszym artykule.

Czym jest podatek akcyzowy?

Podatek akcyzowy, zwany popularnie akcyzą, jest podatkiem pośrednim i nie ma charakteru powszechnego – jak na przykład podatek VAT. Akcyza dotyczy tylko wybranych kategorii wyrobów określonych w ustawie o podatku akcyzowym.

Co do zasady akcyzę płaci się od obrotu wyrobami akcyzowymi, natomiast przy ich imporcie podstawą jest wartość celna powiększona o należne cło.

Podatek od prądu z domowych paneli słonecznych

Do tej pory wielu wytwórców prądu z paneli słonecznych dla własnego użytku nie wiedziało, że ciąży na nich związany z tym obowiązek podatkowy. Mogłoby się wydawać, że produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii na małą skalę nie jest objęta opłatami akcyzowymi. Jak jednak wynika z uzasadnienia do projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, wymogi dotyczące prowadzenia obowiązkowej ewidencji od produkcji prądu z domowych paneli słonecznych były wcześniej wprowadzone – nowy rządowy projekt nie dotyczy doprecyzowania obecnych regulacji, a jedynie znosi istniejący obowiązek, który dotychczas ciążył na podatnikach.

Kary dla podatników za brak obowiązkowej ewidencji

Zgodnie z art. 60 i 61 § 3 Kodeksu karnego skarbowego za nieprowadzenie oraz za wadliwe prowadzenie obowiązkowej ewidencji produkcji prądu z domowych paneli słonecznych podatnikom mogą grozić kary. W obu przypadkach grzywna wynosi do 240 stawek dziennych, a tylko przy mniejszej wadze czynu obowiązuje kara za wykroczenie skarbowe.

Kogo będzie dotyczyła ulga z opłat podatkowych od produkcji prądu z paneli słonecznych?

Korzyści zawarte w realizowanym przez rząd projekcie nie obejmą niestety wszystkich osób fizycznych produkujących prąd z domowych paneli słonecznych na własny użytek. Zmiany mają dotyczyć art. 138h ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, co wiąże się z tym, że możliwość ominięcia obowiązku składania deklaracji i prowadzenia ewidencji będzie dotyczyła jedynie „podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która nie jest dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania tej energii, lecz jest zużywana przez ten podmiot, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości”.

Kiedy dokładnie zostanie wprowadzona nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym?

Nie znamy jeszcze dokładnej daty wprowadzenia zmian związanych z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym – projekt czeka na zatwierdzenie przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów