Poradnik Przedsiębiorcy

Księgowość firm

Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami - warto wiedzieć!

Wymiana informacji podatkowych pomiędzy krajami UE Czy wiesz, na czym polega wymiana informacji podatkowych z innymi państwami Unii Europejskiej oraz jakie dane i przez kogo są przekazywane w ramach takiej wymiany? Sprawdź, czym jest tzw. "trust" i kiedy składa się oświadczenie o rezydencji podatkowej! czytaj dalej

Księgowość pełna a księgowość uproszczona - różnice

księgowość pełna a księgowość uproszczona Jednym z bardzo ważnych wyborów jakich musi dokonać początkujący przedsiębiorca, jest sposób prowadzenia księgowości i rozliczania podatków. Przedstawiamy księgowość pełna a księgowość uproszczona wady i zalety rozwiązań oraz podstawowe różnice! czytaj dalej

Odwołanie przekazanej darowizny - konsekwencje podatkowe

Odwołanie przekazanej darowizny - rozliczenie Czy wiesz, jakie skutki podatkowe powoduje odwołanie przekazanej darowizny zarówno po stronie obdarowanego, jak i darczyńcy? Sprawdź, kiedy powstanie z tego tytułu przychód podlegający opodatkowaniu a kiedy możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia! czytaj dalej

Inwestycje krótkoterminowe – co do nich zaliczamy?

inwestycje krótkoterminowe Podmioty prowadzące pełną księgowość zobowiązane są do wykazywania w bilansie zarówno aktywów, jak i pasywów składających się na majątek przedsiębiorstwa. Czy inwestycje krótkoterminowe są wykazywane w bilansie oraz co należy do nich zaliczyć? Sprawdź! czytaj dalej

Rejestr BDO - jak prawidłowo dokonać wpisu?

rejestr bdo Rejestr BDO to spis podmiotów zobowiązanych do prowadzenia bazy danych o wytwarzanych odpadach. Kto podlega wpisowi do BDO? Jak i kiedy dokonać takiego wpisu? Co należy zawrzeć w wniosku o wpis do BDO? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule! czytaj dalej

Zakupy służbowe opłacone przez pracownika - jak rozliczyć?

zakupy służbowe opłacone przez pracownika Pracownicy w przedsiębiorstwach nie rzadko dokonują zakup na rzecz firmy. Zdarzają się sytuacje, że pracownik zapłaci za zakup z własnych środków pieniężnych. Jak należy rozliczać zakupy służbowe opłacone przez pracownika? Przeczytaj artykuł! czytaj dalej

Rozliczenie wynajmu samochodu sfinansowanego przez ubezpieczyciela

rozliczenie wynajmu samochodu sfinansowanego przez ubezpieczyciela Podatnik biorąc udział w wypadku firmowym pojazdem, gdy następstwem są zdarzenia finansowe z tym związane, powinien liczyć się z koniecznością rozliczenia na gruncie podatkowym. Sprawdź, rozliczenie wynajmu samochodu sfinansowanego przez ubezpieczyciela! czytaj dalej

Koszty stałe i zmienne – w jaki sposób wyodrębnić?

koszty stałe i zmienne Podział kosztów na stałe i zmienne jest kluczowym kryterium mającym wpływ na podejmowane decyzje w przedsiębiorstwie zarówno w krótkiej, jak i w długiej perspektywie czasu. Dowiedz się, jak we właściwy sposób wyodrębnić koszty stałe i zmienne w firmie! czytaj dalej

Jeden rachunek bankowy do celów prywatnych i służbowych a koszty uzyskania przychodu

rachunek bankowy do celów prywatnych i służbowych Płatności przelewem za faktury to już standard. Czy podatnik musi mieć firmowy rachunek bankowy? Czy rachunek bankowy do celów prywatnych i służbowych to dobry pomysł? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakie znaczenie ma rachunek bankowy czytaj dalej

Przychody z innych źródeł - jak należy rozliczyć?

przychody z innych źródeł Prowadząc działalność gospodarczą, przez przychód należy rozumieć kwoty należne, również te które nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.Czym jednak są przychody z innych źródeł? Sprawdź! czytaj dalej

Darowizna towarów handlowych a obowiązek korekty kosztów u darczyńcy

darowizna towarów handlowych Prowadząc działalność gospodarczą w obrębie członków rodziny często następuje przekazanie darowizn. Czy darowizna towarów handlowych wpływa na rozliczenie na gruncie podatkowym? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów - sposób dekretacji

Rozliczenia międzyokresowe kosztów Wśród podmiotów prowadzących księgi rachunkowe w oparciu o zasady wskazane w ustawie o rachunkowości, występują często rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów. Dowiedz się, jak pomagają one zachować zasadę współmierności przychodów i kosztów. czytaj dalej

Ubezpieczenia obowiązkowe w Polsce - warto wiedzieć

ubezpieczenia obowiązkowe Wykonywanie niektórych czynności lub posiadanie dóbr zobowiązuje do wykupienia ubezpieczenia. Dowiedz się, w jakim celu występują ubezpieczenia obowiązkowe, jakie są to ubezpieczenia oraz ich kwoty, a także jakie konsekwencje wywołuje brak ich posiadania! czytaj dalej

Pasywa - rodzaje oraz ich charakterystyka

pasywa Prowadząc działalność gospodarczą każda firma posiada zasoby majątkowe. Mogą się one dzielić na aktywa i pasywa. Jakie występują rodzaje pasywów? Czym się charakteryzują? Co wchodzi z skład kapitału firmowego? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się! czytaj dalej

Zastosowanie kosztów autorskich przy działalności architekta - czy jest możliwe?

zastosowanie kosztów autorskich przy działalności architekta Wielu architektów zadaje sobie pytanie czy ich działalność może skorzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Czy architekci kwalifikują się jako artyści i twórcy? Sprawdź, zastosowanie kosztów autorskich przy działalności architekta czytaj dalej

Błędna data sprzedaży na fakturze – jak ją skorygować?

błędna data sprzedaży na fakturze Wystawiając faktury, zdarzają się sytuacje, że przedsiębiorca popełni błąd. Jednym z nich może być błędna data sprzedaży na fakturze. Jak wówczas należy dokonać korekty? Czy nabywca może korygować otrzymane faktury? Przeczytaj nasza artykuł i sprawdź! czytaj dalej

Zawieszenie działalności gospodarczej - kiedy jest możliwe?

Zawieszenie działalności - przykłady W przypadku, gdy przedsiębiorca ma problemy związane z prowadzeniem działalności, może skorzystać z możliwość jej zawieszenia. Dowiedz się, kiedy możliwe jest zawieszenie działalności oraz jakie obowiązki są z tym związane. Odpowiedź w artykule! czytaj dalej

Darowizna na rzecz szkoły a koszty uzyskania przychodu - warto wiedzieć!

darowizna na rzecz szkoły a koszty uzyskania przychodu W artykule „Darowizna na rzecz szkoły a koszty uzyskania przychodu” opisujemy m.in. jakie darowizny mogą zostać odliczone w zeznaniu rocznym,czy darowizna na rzecz szkoły może być ujęta w zeznaniu oraz jakie warunki należy spełnić, aby dokonać odliczenia. czytaj dalej

Biała lista i mechanizm podzielonej płatności – bądź uważny i uniknij sankcji!

Biała lista i mechanizm podzielonej płatności - jaka jest różnica? Koniec roku 2019 przyniósł ze sobą kilka zmian podatkowych. Dwiema z nich były biała lista i mechanizm podzielonej płatności. Jaka jest różnica między białą listą i MPP oraz czym grozi pomylenie tych pojęć? Przeczytaj artykuł i poznaj odpowiedź! czytaj dalej

Faktura zakupu z poprzedniego roku podatkowego w KPiR

Faktura zakupu z poprzedniego roku podatkowego Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorcy często otrzymują faktury kosztowe z opóźnieniem. Czy wiesz, jak powinna zostać ujęta w Księdze Przychodów i Rozchodów faktura zakupu z poprzedniego roku podatkowego? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej
Zdaniem eksperta Pytanie
Zakup specjalistycznych czasopism związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
Zobacz odpowiedź eksperta