Poradnik Przedsiębiorcy

Ordynacja podatkowa

Sprzedaż nakładów inwestycyjnych poniesionych na obcy środek trwały

Sprzedaż nakładów inwestycyjnych a podatek VAT Podatnik może uznać inwestycje w obcym środku trwałym za środek trwały, który może amortyzować. Sprawdź, jak zatem powinien rozliczyć sprzedaż nakładów inwestycyjnych w obcym środku trwałym, które wcześniej odliczył w postaci odpisów amortyzacyjnych! czytaj dalej

Ulga w podatku od spadków i darowizn - cześć 2

Ulga w podatku od spadków i darowizn - kogo dotyczy? Ulga w podatku od spadków i darowizn, po spełnieniu przez podatnika określonych warunków, umożliwia zwolnienie z tego rodzaju podatku w przypadku nabycia nieruchomości w drodze dziczenia lub darowizny. Sprawdź, kiedy możliwe jest skorzystanie z tej ulgi! czytaj dalej

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn w drodze dziedziczenia- część 1

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn - kogo dotyczy? Nabycie nieruchomości w przypadku dziedziczenia lub darowizny wiąże się z opodatkowaniem. Istnieje jednak grupa podatników, która po spełnieniu pewnych warunków może skorzystać z ulgi. Sprawdź, komu przysługuje zwolnienie z podatku od spadków i darowizn! czytaj dalej

Posiłki dla podwykonawców - czy mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?

Posiłki dla podwykonawców a definicja kosztu podatkowego Podatnik, który nie jest w stanie zrealizować wszystkich usług, więc musi skorzystać z usług podwykonawców. W ramach współpracy zobowiązuje się do zapewnienia im posiłków. Czy zatem może ująć w kosztach podatkowych wydatki posiłki dla podwykonawców? czytaj dalej

Opłata prolongacyjna - co to takiego i ile wynosi?

Opłata prolongacyjna - skutki nieterminowości W sytuacji, gdy przedsiębiorca uzyska zgodę na odroczenie terminu zapłaty podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty, może zostać zobowiązany do wniesienia opłaty prolongacyjnej. Dowiedz się, czym jest opłata prolongacyjna i jak obliczyć jej wartość. czytaj dalej

Klasyfikacja PKD - podstawowe informacje

Klasyfikacja PKD - jak ustalić numer PKD działalności? Klasyfikacja PKD oznacza Polską Klasyfikację Działalności, która określa podział i pogrupowanie rodzajów działalności gospodarczej. Dowiedz się, jak prawidłowo ustalić numer PKD oraz jak rozwiązać problem z ustaleniem właściwego kodu dla firmy! czytaj dalej

Czy koszty przesyłki stanowią przychód u ryczałtowca?

Koszty przesyłki a opodatkowanie ryczałtem Czy podatnik prowadzący sklep internetowy musi zapłacić podatek od kwot, które nabywcy przekazują na jego rachunek w celu opłacenia wysyłki towarów realizowanej przez pocztę lub firmę kurierską? Sprawdź, czy koszty przesyłki są przychodem u ryczałtowca! czytaj dalej

Depozyt nieprawidłowy czy umowa przechowania - co podlega opodatkowaniu?

Depozyt nieprawidłowy czy umowa przechowania - co wybrać? Co w sytuacji, gdy podatnik przeleje na konto swojego znajomego pieniądze, które po jakimś czasie ma w całości zwrócić? Jest to depozyt nieprawidłowy czy umowa przechowania? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jaka jest różnica w opodatkowaniu obu umów! czytaj dalej

Czynności sprawdzające urzędu skarbowego

Czynności sprawdzające - na czym polegają? Jeżeli coś zwróci uwagę urzędu skarbowego, w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, w pierwszej kolejności zastosowane zostaną mniej sformalizowane czynności sprawdzające. Dowiedz się, z naszego artykułu na czym polegają czynności sprawdzające! czytaj dalej

Podatek tonażowy - czym jest i kogo dotyczy?

Podatek tonażowy - jak obliczyć podatek? Jakimi podatkami są objęci przedsiębiorcy żeglugowi i jakie są ich stawki? Czy podatek tonażowy jest formą opodatkowania obowiązkową czy dobrowolną? W jaki sposób należy go obliczać oraz do kiedy należy dokonywać jego zapłaty? Przeczytaj artykuł! czytaj dalej

Wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką nie stanowią kosztu

Wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką - czy są kosztem? Wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką nie stanowią kosztu podatkowego! Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jakie zostały wprowadzone zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz jakich transakcji limit ten może nie dotyczyć! czytaj dalej

Podatki lokalne – co warto o nich wiedzieć?

Podatki lokalne - jakie wyróżniamy? Podatki lokalne kwalifikują się jako podatki bezpośrednie. Są nimi m.in. podatki od nieruchomości, podatek leśny czy podatek od środków transportowych. Dowiedz się, czym są podatki lokalne, do kogo one trafiają oraz czy mogą stanowić koszt podatkowy! czytaj dalej

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych - jak obliczyć?

Odsetki za zwłokę - rozliczenie podatkowe Zobowiązania wobec urzędów skarbowych podatnicy powinni regulować w terminach, gdyż może powstać zaległość podatkowa, od której naliczane są karne odsetki. W jaki sposób należy obliczyć odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych? Dowiedz się więcej! czytaj dalej

Ewidencja gruntów i budynków – czym jest i jakie informacje zawiera?

Ewidencja gruntów i budynków - jak skorzystać? Przedsiębiorco, musisz dokonać wpisu w księdze wieczystej, a nie wiesz od kogo i gdzie uzyskać informacje o nieruchomości lub gruncie? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, czym jest ogólnodostępna ewidencja gruntów i budynków i jak z niej korzystać! czytaj dalej

Karta parkingowa nie tylko dla uprawnionych

Karta parkingowa - komu przysługuje? Osoby niepełnosprawne, mające trudności z poruszaniem się, na podstawie posiadanego orzeczenia, mogą otrzymać kartę parkingową. Karta parkingowa uprawnia m.in. do parkowania w miejscach zakazanych. Sprawdź, czy placówka opiekuńcza też może ją posiadać! czytaj dalej

Podatek PCC od zakupu mieszkania - ile wynosi i co zawiera?

Podatek PCC od zakupu mieszkania - kto zapłaci? Planujesz kupić mieszkanie, ale nie wiesz jakie koszty są z tym związane? Czy podatek PCC od zakupu mieszkania odnosi się jedynie do jego wartość rozumianej jako cena zakupu? Czym jest wartość rynkowa i w jaki sposób należy ją ustalić? Dowiedz się! czytaj dalej

Niezgłoszona darowizna a konsekwencje podatkowe

Niezgłoszona darowizna - jakie konsekwencje? Otrzymanie darowizny należy zgłosić do urzędu bez względu na stopień pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym. Darowizna w pierwszej grupie podatkowej podlega zwolnieniu z podatku. Zobacz jakie konsekwencje może powodować niezgłoszona darowizna. czytaj dalej

Firma w mieszkaniu – kiedy wydatki stanowią koszty przedsiębiorcy?

Firma w mieszkaniu a koszty uzyskania przychodu Często specyfika prowadzonej działalności nie wymaga wyodrębnienia specjalnego lokalu. Jednak firma w mieszkaniu może spowodować wzrost wydatków np. telefon, czy internet. Sprawdź, jakie wydatki związane z mieszkaniem stanowią koszt uzyskania przychodu! czytaj dalej

Skutki podatkowe połączenia spółek

Skutki podatkowe połączenia spółek a zwolnienie z VAT Połączenie się spółek stanowi złożoną operację, która regulowana jest zasadami wynikającymi z kodeksu spółek handlowych. Dowiedz się, jakie są skutki podatkowe połączenia spółek oraz jak odnoszą się one do zastosowania zwolnienia z podatku VAT! czytaj dalej

Faktura wystawiona na błędny podmiot - jak poprawnie skorygować błędy?

Faktura wystawiona na błędny podmiot - jak należy ją skorygować? Często zdarzają się przypadki wystawienia faktury na kontrahenta innego niż faktyczny. Jak wówczas powinna zostać skorygowana faktura wystawiona na błędny podmiot? Czy konieczne jest wystawienie faktury korygującej nabywcę? Przeczytaj artykuł i sprawdź! czytaj dalej
Zdaniem eksperta Pytanie
Czy instalacja gazowa założona w firmowym samochodzie, może zostać uznana za koszt uzyskania przychodu?
Zobacz odpowiedź eksperta