Poradnik Przedsiębiorcy

Artykuły na temat 50% koszty uzyskania przychodów

Zasady rozliczania kosztów autorskich na gruncie ustawy o PIT

Zasady rozliczania kosztów autorskich w ujęciu ustawy o PIT W jaki sposób prawidłowo ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do pracy o charakterze autorskim? Czy dla każdej pracy twórczej można zastosować podwyższone koszty? Jakie są zasady rozliczania kosztów autorskich? Przeczytaj artykuł!! czytaj dalej

Zryczałtowany podatek dochodowy a 50% koszty uzyskania przychodów

50% koszty uzyskania przychodów a zaliczka na podatek Czy podatnik prowadząc działalność gospodarczą może naliczać 50% koszty uzyskania przychodów dla zatrudnionych na umowę o dzieło osób? Co dzieje się gdy pracownik przekracza limit kosztów? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2017-08-24

Prawo pracy

50% koszty uzyskania przychodów dla pracowników

50% koszty uzyskania przychodów dla pracowników Pracownicy uzyskujący przychody muszą ponosić koszty uzyskania przychodów, opłaty te pobierane są na zasadzie ryczałtu. Co w przypadku gdy pracownik wykonuje prace twórcze? Sprawdź, kiedy stosuje się 50% koszty uzyskania przychodów dla pracowników! czytaj dalej