Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Artykuły na temat nadpłata

2017-01-06

Podatek VAT

Nadpłata za fakturę - rozliczenie podatkowe

nadpłata za fakturę - jak rozliczyć? Prowadzisz działalność gospodarczą? Czy wiesz jak należy postąpić w przypadku otrzymania od kontrahenta większej kwoty niż wynika to z faktury? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jakie konsekwencje podatkowe wywołuje nadpłata za fakturę! czytaj dalej

Nadpłata za dwukrotne opłacenie tej samej faktury

Czy istnieje możliwość zwrotu w przypadku omyłkowego zapłacenia dwa razy tej samej faktury przez kontrahenta? czytaj dalej

Nadpłata od klienta - jak ją zaksięgować?

Nadpłata od klienta Często zdarza się, że klient robiąc przelew za zakup towaru myli się i przedsiębiorca dostaje na rachunek bankowy kwotę wyższą niż ta widniejąca na fakturze. Sprawdź, co należy zrobić w sytuacji, gdy pojawia się nadpłata i jak takie zdarzenie ująć w KPiR! czytaj dalej

Zaliczka czy zapłata - jak rozliczać kwoty otrzymane na poczet przyszłych transakcji?

W toku prowadzonej działalności gospodarczej zdarzają się sytuacje, w których przedsiębiorca otrzymuje zapłatę jeszcze przed wykonaniem usługi czy przed dostawą towarów. czytaj dalej

Co zrobić w przypadku nadpłaty podatku?

nadpłata podatku W takim przypadku podatek został nadpłacony. Należy zatem sporządzić pismo do właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności urzędu skarbowego z prośbą o przeksięgowanie nadpłaty na poczet przyszłego okresu rozliczeniowego. czytaj dalej