Poradnik Przedsiębiorcy

Co zrobić w przypadku nadpłaty podatku?

Pomyliłem się robiąc przelew do urzędu skarbowego za VAT-7 i wprowadziłem nieprawidłową kwotę zobowiązania. Zamiast 1452 zł ja zapłaciłem 1542 zł. Jak powinienem to skorygować?

Paweł, Polkowice


W takim przypadku podatek został nadpłacony. Należy zatem sporządzić pismo do właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności urzędu skarbowego z prośbą o przeksięgowanie nadpłaty na poczet przyszłego okresu rozliczeniowego. Wówczas opłacając w kolejnym miesiącu deklarację VAT-7 przelew pomniejszy Pan o kwotę nadpłaty z bieżącego okresu.