0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nadpłaciłeś podatek lub składki - co możesz zrobić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorca jest zobowiązany do regulowania w ściśle określonych terminach zobowiązań podatkowych oraz ZUS. Czasem zdarza się, że w wyniku pomyłki na konto urzędu skarbowego lub zakładu ubezpieczeń przesyłana jest kwota większa, niż wymaga tego zobowiązanie.

Za duża kwota podatku

W zależności od tego, czy nadpłata powstała w ramach podatku dochodowego, czy też podatku VAT, różne będą sposoby postępowania.

Jeśli nadwyżka dotyczy podatku VAT, podatnik jest zobowiązany do przedłożenia w urzędzie skarbowym odpowiedniego wniosku. W piśmie takim przedsiębiorca może zadeklarować, iż kwota nadpłaty ma zostać przelana na wskazany rachunek bankowy, zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych z tytułu VAT albo z tytułu innych podatków np. dochodowego. Urząd skarbowy ustosunkuje się do wskazanego we wniosku oświadczenia podatnika, natomiast w przepisach nie podano terminu, w jakim jest on zobowiązany rozliczyć tego typu nadpłatę.

W przypadku nadpłaty podatku dochodowego rozwiązania są dwa. Po pierwsze, przedsiębiorca może wykorzystać nadwyżkę na poczet przyszłych zobowiązań powstałych z tytułu podatku dochodowego. Nie ma tu obowiązku składania wniosku - w tej sytuacji podatnik wpłacając kolejną zaliczkę pomniejsza jej kwotę o wartość nadpłaconej należności.

Jeśli jednak podatnik chce odzyskać wpłaconą nadwyżkę bądź też w kolejnych okresach nie będzie miał obowiązku opłacania zaliczek na podatek dochodowy, kwotę nadpłaty będzie można odzyskać dopiero po złożeniu rozliczenia rocznego. W tym przypadku urząd skarbowy ma na rozliczenie się z podatnikiem trzy miesiące od złożenia deklaracji PIT.

Nadwyżka w ZUS

W przypadku wpłacenia zbyt dużej kwoty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych płatnik będzie zobowiązany do złożenia odpowiedniego wniosku. W jego gestii leży zadysponowanie nadpłatą - może ona zostać przeznaczona na poczet przyszłych składek tego samego bądź innego rodzaju, bądź też przekazana na wskazany rachunek bankowy.

Co ważne, ZUS bez wniosku płatnika nie może samodzielnie zadysponować kwotą wpłaconej nadwyżki. W tym przypadku, jeśli do zakładu w ciągu 5 lat od wpłynięcia nadwyżki nie zostanie dostarczony wniosek płatnika, to nadpłacona kwota ulegnie przedawnieniu i nie będzie istniała możliwość jej odzyskania.  

Pozostałe zobowiązania przedsiębiorcy

Prowadząc działalność podatnik może być zobowiązany także do regulowania innych niż wskazane powyżej opłat - np. akcyzy czy opłat środowiskowych. Jeśli nadpłata będzie dotyczyła tego typu należności, podatnik będzie zobowiązany do zadysponowania jej przy pomocy odpowiedniego wniosku. W tym przypadku także istnieją dwa wyjście - przelew nadwyżki na rachunek bankowy bądź też przekazanie jej na poczet przyszłych zobowiązań z danego tytułu. Co ważne, wniosek należy złożyć do tej instytucji, która odpowiada za daną opłatę.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów