0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

8 wyników dla tematu: przelew-wierzytelnosci

Artykuły:

Nabycie wierzytelności po cenie wyższej niż nominalna – podatek VAT

Nabycie wierzytelności, a w szczególności tzw. wierzytelności trudnych to temat wielokrotnie już omawiany. W artykule omawiamy przypadek gdy zajdzie nabycie wierzytelności po cenie wyższej niż nominalna na gruncie podatku od towarów i usług.

8 września 2023

Cesja umowy na mieszkanie podpisanej z deweloperem

Cesja umowy na mieszkanie polega na odpłatnym przeniesieniu praw z umowy deweloperskiej na inną osobę. Czy takie rozwiązanie wywołuje skutki na gruncie podatku PIT? Jak prawidłowo rozliczyć taki podatek? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!

5 lutego 2020

Przelew wierzytelności - co powinna zawierać umowa?

Wierzyciel ma możliwość przeniesienia wierzytelności na osobę trzecią. Z czym wiąże się przelew wierzytelności i jakie ma skutki dla wierzyciela oraz dłużnika? Co powinno zostać zawarte w umowie przelewu wierzytelności? Więcej na ten temat w artykule!

5 listopada 2019

Cesja wierzytelności a faktoring - warto wiedzieć

Obecnie faktoring staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem w przypadku problemów z płynnością finansową przedsiębiorstwa. Aby dowiedzieć się, na czym polega faktoring, jak działa oraz czym jest cesja wierzytelności, przeczytaj poniższy artykuł!

2 sierpnia 2019

Przelew wierzytelności - 10 rzeczy, które warto wiedzieć

Przelew wierzytelności pozwala zmienić osobę, której dłużnik powinien zapłacić. Majlepiej jest zawrzeć go na piśmie. O tym, że nastąpił przelew wierzytelności, trzeba zawiadomić dłużnika. Czasami na przelew wierzytelności musi się zgodzić dłużnik.

30 kwietnia 2019

Sprzedaż wierzytelności - sposoby na sprzedaż długów

Faktury płacone po terminie to coraz częściej spotykany problem, który zdecydowanie utrudnia lub uniemożliwia prowadzenie własnego biznesu. Klienci nie płacą w terminie, a ich dług rośnie. jakie są sposoby na sprzedaż wierzytelności? Sprawdź!

12 grudnia 2017

Ujawnienie danych dłużnika zgodne z prawem

Czy ujawnienie danych dłużnika przez wierzyciela jest zgodne z prawem? Czym jest cesja wierzytelności? Jak przebiega udostępnianie danych dłużnika firmie windykacyjnej? Przeczytaj nasz artykuł i dowiesz się więcej!

28 czerwca 2017

Wzór Umowa cesji wierzytelności z omówieniem

Na podstawie umowy cesji wierzytelności (zwanej także przelewem wierzytelności), cesjonariusz nabywa wierzytelność, która przysługiwała cedentowi. Pobierz za darmo wzór umowy!

17 kwietnia 2014

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów