0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Amortyzacja lokalu w czasie braku najemcy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wynajem nieruchomości często jest przedmiotem działalności gospodarczej - stanowi wtedy dla wynajmującego źródło przychodów, ale także kosztów, jakie przedsiębiorca będzie musiał ponieść (jednym z nich jest amortyzacja lokalu). Jeżeli jednak nieruchomość przez pewien czas nie jest wynajmowana, czy do kosztów podatkowych wynajmu lokalu może zostać zaliczona amortyzacja lokalu? Odpowiadamy w naszym artykule!  

Amortyzacja i odpisy amortyzacyjne

Jak wie doskonale każdy przedsiębiorca, amortyzacji podlegają środki trwałe, będące własnością lub współwłasnością podatnika, a ponadto nabyte lub wytworzone we własnym zakresie. Okres ich użytkowania powinien przekraczać rok. Przedsiębiorca powinien też wykorzystywać je w działalności gospodarczej lub oddać je do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu. Odpisów amortyzacyjnych należy dokonywać od pierwszego miesiąca po miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji.

Amortyzacja wynajmowanego lokalu

Także wynajmowany lokal może stanowić środek trwały podlegający amortyzacji. Warunkiem jednak jest w takim przypadku wyposażenie go we wszystkie elementy konstrukcyjne, które dają możliwość jego funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem. W skrócie oznacza to, że wszystkie elementy wyposażenia lokalu muszą umożliwiać jego faktyczne i prawne użytkowanie.  

Amortyzacja lokalu przed rozpoczęciem najmu

W interpretacji indywidualnej nr IPTPB1/415-294/13-4/AG z 8 sierpnia 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wskazał, że lokal użytkowy, który przeznaczony jest na cele działalności gospodarczej, lecz nie został jeszcze wynajęty, nie może być amortyzowany. Nie jest on bowiem wykorzystywany w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością, a w konsekwencji nie jest on użytkowany na podstawie umowy najmu.

Amortyzacja lokalu podczas tymczasowego braku najemcy

Art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że odpisy amortyzacyjne od wynajmowanego lokalu można zaliczyć do kosztów podatkowych w trakcie trwania umowy najmu. Fakt, że nikt nie użytkuje lokalu, powoduje, że nie zużywa się on w kategoriach prawno-podatkowych. Można wysnuć z tego wniosek, że jeśli lokal nie jest wynajmowany, nie powinny być także dokonywane odpisy amortyzacyjne od lokalu.

Art. 22 ust. 1 tej samej ustawy rzuca na to nieco inne światło - podnosi on, że kosztem uzyskania przychodu mogą być wszelkie wydatki ponoszone w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, tak aby przynosiło ono dochody w przyszłości. Jeżeli więc właściciel lokalu nie zaniechał działań, by pozyskać najemców, odpisy amortyzacyjne lokalu w czasie braku najemcy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Reasumując, amortyzacja nieruchomości przeznaczonej na wynajem, ale niewynajmowanej, jest możliwa, jeżeli przedsiębiorca prowadzi cały czas działalność gospodarczą i aktywnie poszukuje najemców.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów