Poradnik Przedsiębiorcy

Amortyzacja jednorazowa de minimis - kto może skorzystać?

Zamierzam kupić komputer (koszt ok. 12 000 zł netto). Czytałem, że jako mały podatnik mogę zamortyzować go jednorazowo, mimo że cena jest wyższa niż 10 000 zł netto. Czy to prawda, że amortyzacja jednorazowa de minimis mi przysługuje?

Kamil, Gniezno

 

Co do zasady zakup komputera o wartości większej niż 10 000 zł netto w przypadku czynnych podatników VAT, o przewidywanym okresie użytkowania powyżej 1 roku, należy ująć w ewidencji środków trwałych i poddać amortyzacji.

Jakie środki trwałe można amortyzować w ramach pomocy de minimis?

Dla małych przedsiębiorców dostępna jest amortyzacja jednorazowa de minimis, możliwość ta dotyczy bowiem jedynie środków trwałych, zaliczanych do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych.

Wówczas jednorazowy odpis amortyzacyjny ewidencjonuje się w kolumnie 13 KPiR - pozostałe wydatki w okresie przyjęcia środka trwałego do użytkowania.

Amortyzacja jednorazowa de minimis - warunki ewidencyjne

W celu skorzystania z pomocy de minimis może Pan złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla podatku dochodowego wniosek o potwierdzenie przyznania pomocy de minimis. Do wniosku należy także załączyć:

  • ewidencję środków trwałych,
  • dowód dokonania odpisu amortyzacyjnego (kserokopia KPiR za miesiąc, w którym wpis był uwzględniony),
  • dokument nabycia środka trwałego wraz z dowodem zapłaty,
  • informację o metodzie amortyzacji jaka byłaby zastosowana w przypadku, gdyby podatnik nie zastosował jednorazowej amortyzacji w ramach de minimis,
  • zaświadczenia o pomocy de minimis uzyskane w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzające go lata (jeżeli nie korzystał Pan wcześniej z pomocy de minimis, nie składa Pan tych dokumentów),
  • formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Nie ma określonego terminu złożenia wniosku. Po złożeniu wniosku urząd skarbowy wyda zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis.