0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Amortyzacja środka trwałego używanego sezonowo - kiedy jest możliwa?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą sezonowo, a tym samym używający środków trwałych jedynie w tym okresie, nie mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych przez cały rok. Amortyzacja środka trwałego używanego sezonowo powinna być dokonywana tylko w okresie ich wykorzystywania.

Przykładowo, jeśli maszyna produkcyjna użytkowana jest co roku tylko w sezonie letnim np. od czerwca do września, to tylko przez te 4 miesiące w roku dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Przez pozostałe 8 miesięcy środek trwały nie podlega amortyzacji.

Amortyzacja środka trwałego używanego sezonowo - ustalenie wysokości miesięcznych odpisów amortyzacyjnych

Ustalenia wysokości miesięcznych odpisów w przypadku środków trwałych wykorzystywanych sezonowo można dokonać w oparciu o jedną z dwóch metod:

  1. podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie, albo
  2. podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez 12 miesięcy w roku.

Wybór metody obliczania wysokości miesięcznych odpisów amortyzacyjnych należy do podatnika.

Jeśli ustalona dla danego środka trwałego stawka amortyzacji to 14%, jego wartość początkowa wynosi 100 000 zł, a okres użytkowania w każdym roku to 4 miesiące (od czerwca do września), to z godnie z przedstawionymi powyżej metodami miesięczny odpis amortyzacyjny wynosi odpowiednio:

  1. 3 500 zł x (100 000 x 14% = 14 000 , 14 000 / 4 = 3 500)
  2. 1 166,66 zł x (100 000 x 14% = 14 000, 14 000 / 12 = 1 166,66)

Przy obu metodach wyliczona kwota odpisu amortyzacyjnego będzie zaliczana do kosztów co roku przez okres 4 miesięcy, czyli okres użytkowania środka trwałego. Przy czym w metodzie pierwszej łączna kwota odpisów amortyzacyjnych w sezonie będzie wynosiła 14 000 zł (będzie równa rocznej kwocie odpisu amortyzacyjnego), a w metodzie drugiej 4 666,64 zł.

Jak widać z powyższych wyliczeń, możliwość naliczania odpisów amortyzacyjnych tylko w okresie użytkowania środka trwałego, wcale nie oznacza, że suma tych odpisów będzie niższa, niż w sytuacji gdy składnik majątku amortyzowany był by przez cały rok. To podatnik decyduje o tym czy chce zmniejszyć obciążenie podatkowe poprzez większe odpisy amortyzacyjne, tym samym skracając okres amortyzacji, stosując metodę pierwszą, czy też korzystniejszym dla niego jest wydłużyć okres amortyzacji danego środka stosując metodę drugą.

Niezależnie od tego jaką metodę wybierze podatnik, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się i zalicza w koszty tylko w sezonie, czyli w miesiącach w których składnik majątku jest wykorzystywany.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów