0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy będzie można przesyłać lub przekazywać dane JPK w kilku plikach?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 lipca 2016 r. przedsiębiorcy mają obowiązek przekazywania informacji o ewidencji prowadzonej na potrzeby VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Dodatkowo na każde wezwanie fiskusa należy przekazać dane księgowe w formie JPK. Od stycznia 2017 r. obowiązek ten objął również małe i średnie firmy. Od stycznia 2018 r. również wszyscy czynni podatnicy VAT są zobowiązani przekazywać ewidencje VAT w formie JPK. W tym stanie rzeczy pojawia się bardzo wiele pytań przedsiębiorców związanych z powyższymi obowiązkami, np. czy można przesłać JPK w kilku plikach?

Czym jest JPK?

Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax - SAF-T) jest zbiorem danych tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie. Sprawdź poniżej czy będzie można wysyłać JPK w kilku plikach.

Cel wprowadzenia JPK

Podstawowym celem Jednolitego Pliku Kontrolnego jest usunięcie bariery w przekazywaniu danych elektronicznych. Efektem tego będzie skrócenie czasu kontroli, zmniejszenie jej uciążliwości oraz obniżenie kosztów. W wielu przypadkach przekazanie pliku będzie odbywało się wyłącznie w ramach czynności sprawdzających, po których kontrola u podatnika w ogóle nie będzie konieczna. Podatnicy zyskają także nowy mechanizm kontroli wewnętrznej, który pozwoli monitorować pracę służb księgowych. Dodatkowym efektem wprowadzonego rozwiązania może być wykorzystanie struktury zestawienia faktur jako narzędzia w komunikacji między podatnikami. Możliwe stanie się przekazywanie zestawień faktur w formacie XML, których księgowanie będzie mogło być zautomatyzowane. Korzyścią dla administracji będzie automatyzacja weryfikacji danych podatkowych. Zyska ona narzędzie umożliwiające szybkie przeprowadzenie czynności sprawdzających i kontroli. Dostęp do uporządkowanych danych pozwoli na szybkie ustalanie nieprawidłowości oraz przyśpieszy potwierdzanie prawidłowości rozliczeń. Szybkie ustalenie nieprawidłowości pozwoli skuteczniej przeciwdziałać takim zjawiskom, jak wyłudzenia VAT czy unikanie opodatkowania.

Dodatkową korzyścią będzie możliwość ujednolicenia procedur sprawdzających i kontrolnych, co powinno przełożyć się na efektywniejsze zarządzanie zespołami realizującymi czynności kontrolne. Nie bez znaczenia będzie też obniżenie kosztów związanych z coraz szerszym stosowaniem dokumentacji w formie elektronicznej.

Ministerstwo Finansów opracowało i opublikowało na swojej stronie odpowiedzi na najczęściej zadawane przez podatników pytania na temat JPK. Bardzo duża liczba problemów spowodowała, iż podzielono je na trzy części. Powyższe powoduje, że znalezienie odpowiedzi jest trochę utrudnione.

Przesyłanie ewidencji VAT w postaci JPK

Na podstawie informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów informację o ewidencji VAT w postaci JPK należy obowiązkowo przygotowywać i przesyłać w jednym pliku. Przekazywanie struktury JPK w nowej wersji, tj. JPK_VAT (3) w jednym pliku związane jest z automatyzacją weryfikacji przekazywanych danych. Powyższe, jak już wyżej podkreśliliśmy, wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów zawartej w broszurze informacyjnej dot. struktury JPK_VAT (3). Tym samym nie można przesyłać JPK w kilku plikach. W tym miejscu należy zadać pytanie, czy w szczególnych okolicznościach można jednak to zrobić.

Przesyłanie ewidencji w postaci JPK w kilku plikach

Problemy techniczne lub inne okoliczności nie dają prawa do przesyłania ewidencji VAT w formie JPK w kilku plikach. Bardzo utrudniłoby to możliwości kontrolne. Tym samym żadne problemy techniczne nie usprawiedliwiają przesyłania ewidencji JPK_VAT w kilku plikach.

Przekazywanie JPK w kilku plikach

Z informacji zawartych na stronie Ministerstwa Finansów wynika, że możemy przekazać JPK w kilku plikach. W odpowiedzi na pytanie nr 5 "Odpowiedzi na pytania dotyczące JPK cz. 2",

Odnośnie przekazywania JPK w kilku plikach, zadano następujące pytania:

Czy będzie można przygotować osobny plik dla każdej struktury ze względu na np. fakt ekstraktowania danych z różnych systemów? Czyli, jeśli przedsiębiorstwo prowadzi tzw. pełną księgowość, przedstawi JPK w formie 5 plików (księgi rachunkowe, wyciąg bankowy, ewidencja zakupu i sprzedaży VAT, magazyn, faktury VAT)?

• Jeśli powyższe jest prawdziwe, to czy możliwym będzie rozdzielenie każdego z powyższych plików na okresy miesięczne łącznie sumujące się do okresu, za który żądane będzie przedstawienie JPK? (…)

Biorąc pod uwagę powyższą odpowiedź, należy stwierdzić, że można przygotować osobny plik dla każdej struktury. Powodem takiego postępowania może być np. używanie różnych systemów.

Podsumowując, przesyłanie kilku plików JPK może obecnie dotyczyć wyłącznie przekazywania danych w tej postaci na żądanie organu podatkowego (nie można przekazywać w kilku plikach ewidencji VAT).

Podkreślić należy, iż Ministerstwo Finansów cały czas dopracowuje struktury JPK, tym samym powyższe może ulec zmianie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów