0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Weryfikacja JPK składanych w Ministerstwie Finansów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od stycznia 2018 roku obowiązek wysyłki JPK_VAT dotyczy wszystkich czynnych podatników VAT. Czym jest JPK? Jakie struktury JPK należy generować? Jak dokonać wysyłki JPK? Jak wygląda weryfikacja JPK przez Ministerstwo Finansów? Sprawdźmy!

Czym jest JPK?

JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny jest zestawem informacji o zdarzeniach gospodarczych, które miały miejsce w przedsiębiorstwie w danym okresie rozliczeniowym. Dane te przekazuje się do Ministerstwa Finansów lub do urzędu skarbowego (w zależności od struktury) w postaci elektronicznej w ustandaryzowanym układzie i formacie (XML). Dzięki temu można przetwarzać je w łatwy sposób.

Struktury JPK

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami można wyróżnić 7 struktur JPK:

 • księgi rachunkowe - JPK_KR

 • wyciąg bankowy - JPK_WB

 • magazyn - JPK_MAG

 • ewidencje zakupu i sprzedaży VAT - JPK_VAT

 • faktura VAT - JPK_FA

 • podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) - JPK_PKPIR

 • ewidencja przychodów (ryczałt) - JPK_EWP.

JPK_VAT - obowiązek wysyłki dla wszystkich podatników VAT

Obowiązek wysyłki JPK_VAT na serwery Ministerstwa Finansów obejmuje wszystkich czynnych podatników VAT.

Ważne!

Wysyłka JPK_VAT nie obejmuje podatników, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług.

Co ważne, obowiązek wysyłki JPK_VAT został przez ustawodawcę rozłożony w czasie i jest zależny od wielkości firmy:

 • duże firmy - od 1 lipca 2016 r.

 • małe i średnie firmy - od 1 stycznia 2017 r.

 • mikrofirmy - od stycznia 2018 r.

Terminy składania JPK_VAT

Podatnicy zobowiązani są do przesyłania JPK_VAT za okresy miesięczne (nawet wówczas, gdy z tytułu podatku od towarów i usług składają kwartalne deklaracje VAT). Termin przesłania JPK_VAT przypada na 25. dzień miesiąca za miesiąc poprzedni.  

Elektroniczna wysyłka JPK_VAT

JPK_VAT można składać wyłącznie w sposób elektroniczny. System do prowadzenia księgowości online - wfirma.pl umożliwia w łatwy sposób wysyłkę wygenerowanych wg standardów przygotowanych przez Ministerstwo Finansów struktur. W celu pobrania pliku JPK_VAT należy przejść do zakładki: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ JPK_VAT.

W kolejnym kroku można wybrać okres, którego plik ma dotyczyć.

Weryfikacja jpk w systemie wfirma.pl

System umożliwia wysyłkę JPK_VAT na 3 sposoby:

 • z użyciem własnego podpisu elektronicznego

 • z użyciem podpisu elektronicznego pracowników wfirma.pl

 • z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP (funkcja będzie udostępniona od stycznia 2018 r.).

Więcej na temat wysyłki JPK_VAT w artykule: Jednolity Plik Kontrolny - wysyłka na stronę Ministerstwa Finansów.

Weryfikacja JPK_VAT składanych w US

W przypadku złożenia JPK_VAT zawierającego nieprawidłowości podatnik powinien spodziewać się, iż otrzyma pismo z prośbą o wyjaśnienie, poprawę błędów i korekty plików JPK_VAT. Tego typu pismo będzie przesyłane drogą e-mailową z adresu: jpk.analizy@ds.mofnet.gov.pl.

Ważne!

Maile z Ministerstwa Finansów nie będą zawierały załączników ani wezwań do zapłaty podatku. Wiadomości zawierające tego typu dane należy ignorować.

Jak informuje MF najczęstsze nieprawidłowości dotyczą:

 1. rozbieżności w przekazanych plikach JPK_VAT i deklaracjach złożonych za tożsamy okres,

 2. rozbieżności co do kwot transakcji wykazanych przez kontrahentów w plikach JPK_VAT,

 3. przypadków uwzględniania w plikach JPK_VAT zakupu faktur VAT wystawionych przez podmioty, które nie posiadają statusu czynnego podatnika w podatku od towarów i usług.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów