0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dofinansowanie do zatrudnienia pracowników zdalnych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nie ma wątpliwości, że prawo Unijne w pewnych obszarach mocno wpływa na prawo krajowe. Obecnie na etapie konsultacji społecznych jest projekt Projekt ustawy o aktywności zawodowej opracowywany przez MRIPS. Kolejne zmiany wynikające z owego projektu już budzą kontrowersje.

Dofinansowanie do zatrudnienia pracowników na pracy zdalnej

Jedną z propozycji jest dofinansowanie dla pracodawców, którzy utworzą miejsce pracy zdalnej. Dla każdego? Otóż nie. Należy spełnić kilka warunków. Pracownik musi pochodzić z małej miejscowości, być przed 30 lub 40 rokiem życia i być w związku małżeńskim. Oczywiście ostatni z warunku już budzi wiele kontrowersji. Autorzy projekt na razie nie wyjaśnili czemu ma służyć taki warunek. 

Dofinansowanie ma wynieść maksymalnie dwukrotność wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku, co w 2023 roku do kwoty 6 980 zł od stycznia 2023 r. oraz 7 200 zł od lipca. Dodatkowo pracownik musi być zatrudniony przez rok, a w przypadku zatrudnienia na pół etatu - przez okres półtora roku.

Dofinansowanie do zatrudnienia młodych rodziców powracających do pracy

Drugim rodzajem dofinansowania, na które będą mogli liczyć przedsiębiorcy to dofinansowanie do zatrudnienia pracownika, który jako osoba bezrobotna planuje wrócić do pracy po okresie opieki nad dzieckiem. jednak co ważne zatrudnienia będzie na część etatu. Wysokość takiego dofinansowania  będzie wynosiła maksymalnie ¼ minimalnego wynagrodzenia, co w przyszłym roku da kwotę 872,5 zł od 1 stycznia i 900 zł od lipca.

Głównym celem wprowadzanych zmian jest aktywizacja zawodowa młodych ludzi. Szczególnie z obszarów miejskich miejscowości zagrożonych wyludnieniem oraz młodych rodziców. Według zapowiedzi przepisy miałby obowiązywać już od 1 stycznia 2023 r.!

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów