0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

E-mikrofirma - urzędowa aplikacja do przesyłania JPK

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami podatku VAT zobowiązani są do wysyłania pliku JPK VAT. Wysyłka ta możliwa jest między innymi za pomocą programu udostępnionego przez Ministerstwo Finansów. Urzędowa aplikacja do przesyłania JPK stworzona została dla najmniejszych przedsiębiorców i nosi nazwę e-mikrofirma.

Co to jest JPK VAT i kto musi go składać?

JPK VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT. Dane do JPK VAT pobierane są bezpośrednio z systemu finansowo-księgowego firmy. Przedsiębiorcy zobowiązani są przesyłać JPK VAT wyłącznie w wersji elektronicznej do 25. dnia miesiąca za poprzedni miesiąc.

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązek wysyłki JPK VAT objął wszystkich przedsiębiorców, którzy dokonali rejestracji do VAT, w tym również mikroprzedsiębiorców.

Zgodnie z art. 104 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnił łącznie dwa warunki:
- zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
- osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro.
 

E-mikrofirma - co to takiego?

E-mikrofirma to urzędowa bezpłatna aplikacja, która umożliwia mikroprzedsiębiorcom wysyłkę JPK VAT. Aplikację tą można pobrać w artykule: Aplikacje do pobrania 

Należy jednak mieć na względzie, że e-mikrofirma umożliwia jedynie:

- wystawianie faktur dla krajowych kontrahentów,

- zapisywanie danych z faktur zakupu,

- automatyczne utworzenie ewidencji VAT na podstawie wprowadzonych dokumentów,

- dodanie sprzedaży paragonowej,

- automatyczne wygenerowanie na podstawie ewidencji VAT pliku JPK VAT,

- walidację, szyfrowanie, podpisanie oraz wysyłkę JPK VAT do systemu Ministerstwa Finansów oraz pobranie UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

E-mikrofirma nie jest programem finansowo-księgowym. Dlatego też na przedsiębiorcy ciąży obowiązek kontrolowania i weryfikacji danych wprowadzonych do aplikacji oraz prowadzenie niezależnie ewidencji księgowej. Może być to dla przedsiębiorcy dodatkowym utrudnieniem. Bowiem przy pomocy e-mikrofirma można dokonać jedynie wysyłki JPK VAT i konieczne jest prowadzenie ewidencji księgowej w innym oprogramowaniu.

Instalacja aplikacji e-mikrofirma

W celu uruchomienia aplikacji komputer musi być wyposażony w system Windows 7 bądź nowszy w wersji 32-bitowej lub 64-bitowej z zainstalowanym środowiskiem Java w wersji 1.8.0_151 lub wyższej.

Przygotowując się do wdrożenia aplikacji do przesyłania JPK, Ministerstwo sugerowało się tym, że zdecydowana większość użytkowników korzysta z systemów operacyjnych Windows. Dlatego też w pierwszej kolejności aplikacja ta została udostępniona dla użytkowników korzystających z Windows.

Natomiast przy dalszych pracach związanych z aplikacją zostanie rozważona możliwość instalowania aplikacji na komputerach korzystających z innych systemów operacyjnych, a w szczególności Linux oraz Mac OS.

Aktualizacja aplikacji e-mikrofirma

Aktualizacja aplikacji e-mikrofirma nastąpiła 19 lutego 2018 roku. W wyniku czego została ona poszerzona o następujące funkcje:

- edytowanie kwoty netto, podatku VAT oraz kwoty brutto (jest to przydatne, kiedy z zaokrągleń wartości lub ilości wpisanych w JPK VAT wychodzi inny wynik, niż przeliczony automatycznie przez aplikację),

- dodanie nowej kolumny w liście JPK – typ podpisu,

- dodanie okienka z pytaniem czy usunąć kontrahenta w bazie kontrahentów,

-zmiana metody wprowadzania nowego raportu fiskalnego (automatyczne wyliczanie pozycji kwota VAT i brutto oraz możliwość ich edycji z poziomu listy).

Jednocześnie, jak informuje Ministerstwo Finansów, w celu dokonania aktualizacji aplikacji nie ma konieczności ponownego jej instalowania. Bowiem po podłączeniu do internetu, aplikacja automatycznie zaktualizuje się do nowszej wersji.

Ministerstwo Finansów wyszło naprzeciw potrzebom przedsiębiorców oferując program, który umożliwia generowanie i wysyłkę JPK VAT, dzięki czemu obowiązek ten nie powinien być uciążliwy dla podatników jak mogłoby się wydawać.

Wysyłka JPK VAT a system wfirma.pl

Jak już zostało napisane powyżej, e-mikrofirma umożliwia jedynie wysyłkę JPK VAT i podatnik jest zmuszony do prowadzenia ewidencji księgowej w innym programie. Natomiast jeśli przedsiębiorca chce prowadzić ewidencję księgową i dokonywać wysyłki JPK VAT z jednego systemu to idealnym rozwiązaniem będzie system do prowadzenia księgowości online wfirma.pl.

Wfirma.pl to serwis umożliwiający samodzielne prowadzenie uproszczonej księgowości w oparciu o KPiR lub Ewidencję Przychodów. W skrócie - system umożliwia wystawianie faktur sprzedaży, natomiast faktury kosztowe - otrzymane od kontrahentów - wprowadza się jako wydatki. System automatycznie dokonuje księgowania dokumentów w ewidencjach i rejestrach. Na tej podstawie generuje się deklaracje oraz JPK VAT. Dokumenty te można wysyłać bezpośrednio z systemu do właściwego organu.

Sposób generowania i wysyłania JPK VAT z wfirma.pl opisuje artykuł: Generowanie i wysyłka JPK_VAT z systemu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów