Poradnik Przedsiębiorcy

E-paragony nowa forma dokumentowania sprzedaży

Trudna sytuacja gospodarcza i ograniczenia w poruszaniu się z uwagi na koronawirusa COVID-19, spowodowała szybsze wprowadzenie do obrotu e- paragonów. E-paragony, czyli paragony przesyłane elektronicznie na adres-email nabywcy, będą mogły być wydawane tylko przez tych sprzedawców, którzy korzystają z kas fiskalnych online. 

E-paragony, czyli złoty środek w obliczu epidemii

Szybsze wprowadzenie e-paragonu ma związek z zachowaniem środków bezpieczeństwa, koniecznych szczególnie w obliczu epidemii COVID-19 bowiem ani sprzedawca, ani nabywca nie będzie miał wóczas kontaktu z paragonem, co pozwoli ograniczyć ryzyko ewentualnego zarażenia.

Jak można przeczytać w art. 32 ust. 1 pkt. 1 zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:
Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani:
wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży:
a) w postaci papierowej lub
b) za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony”.

Teoretycznie e-paragon będzie można wysłać e-mailem. W praktyce jednak nie będzie to jeszcze możliwe, bowiem e-paragony można wystawiać za pomocą kas fiskalnych online, dostępnych w formie oprogramowania na urządzenie mobilne, jak na przykład smartfon czy tablet.

Od kiedy można wystawiać e-paragony?

Obecnie kasy fiskalne online nie są przystosowane do wydawania e-paragonów. Ich producenci są w trakcie pracy nad stworzeniem odpowiedniej funkcjonalności umożliwiającej generowanie takich paragonów.

Jak szacują eksperci, e-paragony technicznie będzie można wystawiać już w drugiej połowie 2020 roku, pomimo, że przepisy już umożliwiają ich wydawanie.