0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura za internet na prywatne dane przedsiębiorcy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wybór własnego mieszkania jako miejsca prowadzenia działalności jest bardzo powszechny wśród przedsiębiorców. Prowadzenie firmy we własnym domu wiąże się z jego eksploatacją również na cele działalności, a wydatki związane z prowadzeniem działalności, w tym internet, można zaliczyć do kosztów firmowych. Co jednak zrobić, gdy faktura za internet wystawiona jest na prywatne dane przedsiębiorcy?

Działalność w mieszkaniu a koszty firmowe

Przedsiębiorcy mogą ująć wydatki związane z eksploatacją prywatnego mieszkania, ale nie w całości. Wydatki należy rozdzielić na te związane z prowadzoną działalnością oraz na wydatki o charakterze osobistym. Następnie, aby rozliczać koszty prowadzenia działalności w mieszkaniu (np. czynsz, opłaty eksploatacyjne), należy przede wszystkim wydzielić część przeznaczoną wyłącznie na prowadzenie działalności, co podatnicy ustalają samodzielnie i to na nich spoczywa odpowiedzialność za przyjętą proporcję.

Uwaga!

Współczynnik proporcji ustala się zgodnie z procentowym udziałem części przeznaczonej na działalność gospodarczą w całości posiadanego domu.

 

Przykład 1.

Pan Piotr ma mieszkanie o powierzchni 60 m2. Na cele prowadzonej działalności przeznaczył jeden pokój, zajmujący powierzchnię 15 m2. Procentowy udział pokoju w całym mieszkaniu to (15 m2/60 m2) * 100% = 25%.

W związku z tym wszystkie koszty eksploatacyjne mieszkania pan Piotr może zaliczyć do kosztów firmowych zgodnie z równaniem KOSZT * 25%.

Co ważne, rozliczenie kosztów eksploatacji mieszkania według powyżej wskazanej proporcji jest możliwe również wtedy, gdy przedsiębiorca nie zdecyduje się na ujęcie części mieszkania w ewidencji środków trwałych.

Jeżeli część mieszkania (np. pokój) wykorzystywana jest zarówno do celów prywatnych, jak i do celów firmowych, nie jest możliwe zaliczenie do kosztów wydatków eksploatacyjnych mieszkania nawet  wyliczonych na podstawie proporcji.

Uwaga!

Jeżeli zdecydujemy się na prowadzenie działalności w mieszkaniu i będziemy rozliczać wydatki eksploatacyjne, konieczne jest nie tylko wyznaczenie części mieszkania przeznaczonej wyłącznie do prowadzenia działalności. Mieszkanie jako miejsce wykonywania działalności należy zgłosić na formularzu CEIDG-1.

Wiążę się to również z koniecznością zgłoszenia do urzędu gminy określonego metrażu pomieszczeń wykorzystywanych do działalności w celu ewentualnego opodatkowania podatkiem od nieruchomości przewidzianym dla firm (decyzja należy do gminy).

Faktura za internet na prywatne dane

Jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest w prywatnym lokalu przedsiębiorcy, faktura za internet, szczególnie gdy wystawiona jest na prywatne dane przedsiębiorcy, może budzić wątpliwości. Istnieje bowiem prawdopodobieństwo, że dostęp do sieci jest wykorzystywany również w celach prywatnych. Przyjmuje się więc, że faktury za internet wystawione na prywatne dane przedsiębiorcy nie należy księgować jako koszt uzyskania przychodu, ponieważ mogłoby, a w zasadzie na pewno zostałoby to zakwestionowane przez organy skarbowe.

Wydatki na internet, o ile mieszczą się w definicji kosztu, czyli zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu, zachowania lub zabezpieczenia jego źródła mogą zostać ujęte jako koszt uzyskania przychodów. Ciężar rzetelnego udowodnienia takiego związku spoczywa zawsze na podatniku. Dlatego przyjmuje się, że najlepszym rozwiązaniem jest podpisanie osobnej umowy tylko na firmę. Wówczas przedsiębiorca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu całą fakturę za internet (pod warunkiem, że dostęp do sieci wykorzystywany jest wyłącznie do celów firmowych).

Podsumowując, wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w prywatnym mieszkaniu na podstawie faktury przedsiębiorca może ująć w kosztach podatkowych. Jednak w kwestii faktury za internet wystawionej na dane prywatne podatnika należy mieć na uwadze, że tego rodzaju koszt jest często kwestionowany przez organy podatkowe. Dlatego najlepiej byłoby podpisać osobną umowę na firmę.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów