0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura zbiorcza - kiedy można ją wystawić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 stycznia 2013 roku przedsiębiorca będący podatnikiem VAT może wystawić fakturę zbiorczą dla udokumentowania kilku odrębnych dostaw towarów lub usług wykonanych w trakcie miesiąca.

Kiedy wystawia się fakturę zbiorczą?

Par. 9 ust. 3 rozporządzenia w sprawie m.in. wystawiania faktur wskazuje, iż fakturę zbiorczą należy wystawić nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym wydano towar lub wykonano usługę.

Uwaga! Faktura zbiorcza dokumentuje kilka odrębnych dostaw towarów lub wykonań usług dokonanych w trakcie jednego miesiąca.

Co do zasady określonej w par. 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, na fakturze powinna widnieć data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usług, o ile taka data jest określana i różni się od daty wystawienia faktury. Co za tym idzie, podatnik wystawiający fakturę zbiorczą dokumentującą kilka dostaw towarów, jako datę dostawy powinien wskazać termin wykonania ostatniej transakcji.

Z przepisów nie wynika, iż przedsiębiorca powinien na fakturze zbiorczej wykazać wszystkie dostawy lub świadczenia na rzecz danego kontrahenta. Możliwe jest udokumentowanie kilku z nich za pomocą faktury zbiorczej i jednoczesne wystawienie zwykłych faktur na potwierdzenie pozostałych

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Wprowadzenie udogodnienia, jakim jest możliwość wystawiania faktur zbiorczych, stanowi efekt implementacji przepisów unijnych na grunt polskiego prawa. W art. 233 dyrektywy 2006/112 widnieje zapis, iż warunkiem wystawienia faktury zbiorczej jest, aby VAT od dostaw towarów lub usług wymienionych na tym dokumencie  był wymagalny w ciągu tego samego miesiąca kalendarzowego.

Co do zasady, obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Jeżeli jednak powinny one być potwierdzone fakturą, wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej wystawienia, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Jednak od tej zasady istnieją określone wyjątki, jak w przypadku usług budowlanych lub transportowych. Dla tego typu świadczeń, obowiązek podatkowy powstaje w dniu otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia od dnia wykonania usług.

Ustawodawca nie przewidział szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT, dlatego można uznać, iż w przypadku dokumentowania kilku czynności jedną fakturą zbiorczą, obowiązek podatkowy powstanie w miesiącu sprzedaży, chyba że w stosunku do dostaw wskazanych na tym dokumencie obowiązek podatkowy powstaje na zasadach szczególnych. W drugim przypadku podatnicy muszą zwrócić szczególną uwagę na terminy powstania obowiązku podatkowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów