0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktury zbiorcze od 2014 roku mogą obejmować dwa miesiące

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 2013 roku podatnicy mają możliwość wystawiania faktur zbiorczych. Przy czym regulacje ujęte w rozporządzeniu fakturowym, obowiązującym do końca grudnia 2013 roku, nie pozwalają podatnikom na to, by dokumentować nimi transakcje z kilku okresów rozliczeniowych.

Możliwość ta została uwzględniona w par. 9 ust. 3 rozporządzenia z dnia 28.03.2011 r. Zgodnie z jego treścią faktura może dokumentować kilka odrębnych dostaw towarów lub usług dokonanych w trakcie miesiąca, jeżeli zostanie wystawiona nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym wydano towar lub wykonano usługę. Nie zezwala ona na dokumentowanie sprzedaży obejmującej dwa okresy rozliczeniowe.

Zmiany w tym zakresie przyniesie nowelizacja ustawy o VAT, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku. Od tego momentu wszelkie przepisy w kwestii fakturowania znajdą się bezpośrednio w ustawie. Znikną co prawda przepisy mówiące wprost o możliwości wystawiania faktur zbiorczych, jednak nie oznacza to, że podatnik w ogóle nie będzie mógł zbiorczo dokumentować swojej sprzedaży na rzecz jednego kontrahenta.

 

Art. 106i ust. 1 znowelizowanej ustawy określa ogólny termin wystawiania faktur - należy wystawiać je nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

Ten ogólny przepis daje podatnikom prawo do wystawiania faktur zbiorczych. Co ważne, nowe przepisy w żaden sposób nie ograniczają tego, by dokument taki mógł dotyczyć transakcji dokonanych tylko w danym miesiącu.

Podatnicy VAT mogą zatem wystawiać jedną fakturę do 15 dnia miesiąca, która będzie obejmowała sprzedaż zarówno z poprzedniego miesiąca, jak i miesiąca bieżącego, w którym wystawiana jest faktura (oczywiście dokonaną do 15 dnia miesiąca).

Przedsiębiorcy, mimo ujmowania sprzedaży z dwóch okresów na jednej fakturze, powinni pamiętać o  prawidłowym ujęciu zdarzeń gospodarczych w księdze przychodów i rozchodów oraz rejestrze VAT. W tym celu zobowiązani są rozróżnić poszczególne momenty powstania obowiązku podatkowego. Pojedyncze transakcje, pomimo że są ujęte na jednej fakturze, mogą rodzić obowiązek podatkowy w rożnych okresach.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów