0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Honorowy dawca krwi a odliczenie od podatku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kim jest honorowy dawca krwi?

Honorowy dawca krwi to osoba, która oddała bezpłatnie krew (także osocze lub inne składniki krwi) i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, np. w regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Na czym polega ulga dla honorowycah dawców krwi?

Honorowy dawca krwi może wartość przekazanej w roku podatkowym darowizny na cele krwiodawstwa odliczyć:

  • od przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym, wykazywanego w zeznaniu PIT-28 (składanym do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym) lub

  • od dochodu podlegającego opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, wykazywanego w zeznaniu PIT-36 albo PIT-37 (składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym).

Ważne!

Jeżeli podatnik jest zobowiązany złożyć dwa zeznania roczne np. PIT-37 oraz PIT-28, może część darowizny na cele krwiodawstwa odliczyć w jednym zeznaniu, a część w drugim. Pamiętać jednak należy, aby nie odliczyć tej samej kwoty dwukrotnie.

Korzystając z ulgi dla honorowych krwiodawców, należy dodatkowo wypełnić załącznik PIT/O, w którym wykazuje się kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego (nazwę oraz adres). W przypadku tej ulgi, obdarowanym jest stacja krwiodawstwa, w której podatnik oddał krew. PIT/O załączamy do odpowiedniego zeznania rocznego, w którym dokonujemy odliczenia od dochodu (przychodu).

Ważne!

Pomniejszając dochód w związku z honorowym oddaniem krwi, jednocześnie zmniejsza się podstawa opodatkowania. Co za tym idzie, niższa podstawa opodatkowania to również niższy podatek do zapłaty.

Jak obliczyć wartość darowizny krwi?

W celu obliczenia wartości darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa należy pomnożyć ilość faktycznie oddanej krwi (wyrażoną w litrach) przez kwotę ekwiwalentu, który wynosi 130 zł za litr pobranej krwi.

Ważne!

Ekwiwalent pieniężny za 1 litr krwi i osocza dla celów podatkowych jest jednakowy i wynosi 130 zł.

Przykład 1.

Podatnik w roku podatkowym oddał nieodpłatnie 1,8 litra krwi oraz 2 litry osocza.

Zatem podatnik w swoim zeznaniu PIT odliczyć może od dochodu (przychodu) 494 zł. Wartość oddanej krwi wynosi 234 zł (1,8 litra x 130 zł), a oddanego osocza 260 zł (2 litry x 130 zł).

Jednocześnie należy pamiętać, że ulga dla honorowych dawców krwi jest jedną z ulg z tytułu darowizn, zatem limity kwotowe rozpatruje się w jej przypadku łącznie z darowizną na cele kultu religijnego oraz darowiznami na rzecz pożytku publicznego.

Tym samym łączny limit wszystkich tych darowizn (ich suma) w roku podatkowym nie może przekroczyć wartości 6% dochodu podatnika (w przypadku ryczałtowca 6% przychodu) wykazywanego w zeznaniu rocznym.

Należy również zaznaczyć, że podatnik, który za oddaną krew lub jej składniki otrzymał jakikolwiek ekwiwalent pieniężny, nie może skorzystać z ulgi dla honorowych krwiodawców. W tej sytuacji nie ma miejsca jakakolwiek darowizna. Z ulgi dla honorowych krwiodawców może natomiast skorzystać podatnik, który oddał honorowo krew ze wskazaniem dla konkretnej osoby.

Jak udokumentować honorowe oddanie krwi?

Darowizny przekazane na cele krwiodawstwa są dokumentowane zaświadczeniem wystawionym przez jednostkę organizacyjną realizującą zadanie w zakresie pobierania krwi. W zaświadczeniu tym podana jest ilość bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników. Zaświadczenia tego nie należy załączać do składanego PIT-u. Podatnik ma jednak obowiązek przechowywać zaświadczenie przez co najmniej 5 lat, licząc od końca roku, w którym złożono zeznanie roczne. W tym okresie urząd skarbowy ma bowiem prawo skontrolować poprawność skorzystania z ulgi.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów