Poradnik Przedsiębiorcy

Ile kosztuje założenie firmy - niezbędne informacje

Zgłoszenie do ubezpieczenia

Mimo wypełnienia wspomnianego już wniosku CEIDG-1, przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć dodatkową wizytę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wynika to faktu, iż wspomniany formularz służy do rejestracji właściciela firmy jako płatnika składek ZUS, za jego pomocą nie dokonuje się jednak rejestracji jako ubezpieczonego. W tym celu przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć:

  • ZUS ZUA - jeżeli będzie opłacać zarówno składki ZUS, jak i zdrowotne,

  • ZUS ZZA - jeżeli będzie opłacać wyłącznie składki zdrowotne (przez wzgląd na zbieg świadczeń, np. z tytułu równoczesnej pracy na etacie).

Zgłoszenia do ZUS dokonać należy najpóźniej w terminie 7 dni od daty zarejestrowania działalności gospodarczej. Termin ten obejmuje zarówno dni pracujące, jak i niepracujące. Jeżeli kończyłby się w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, zgłoszenia dokonać można następnego dnia roboczego.

Wymienione czynności nie wymagają uiszczenia żadnych dodatkowych opłat.

Koszt: 0 zł

Działalność reglamentowana

Może okazać się, że wybrany przedmiot działalności objęty jest obowiązkiem uzyskania licencji, koncesji czy też wpisu do rejestru działalności regulowanej, które wydają organy państwowe. Są to tzw. działalności reglamentowane, przy których należy liczyć się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów za wydanie odpowiedniego pozwolenia.

Przykładem działalności reglamentowanej jest posiadanie taksówki lub sklepu sprzedającego napoje alkoholowe.

Koszt: w zależności od rodzaju działalności

Dodatkowe pozwolenia i zaświadczenia

Warto pamiętać o tym, że w przypadku każdej wizyty w urzędzie skarbowym, w celu wydania jakiejkolwiek dodatkowej zgody lub zaświadczenia (np. o niekaralności) przedsiębiorca będzie zobowiązany wnieść odpowiedniej wielkości opłatę skarbową.

Przymierzając się do założenia firmy warto już na samym początku zorientować się, jakie czynności na gruncie prawnym i podatkowym będą konieczne, co należy wykonać najpierw, na co trzeba uzyskać zgodę, czy potrzebne będzie uzyskanie zaświadczenia, licencji etc. Pomoc w tej kwestii niesie portal e-harmonogram.pl, który pomoże przyszłemu przedsiębiorcy w zaplanowaniu ścieżki formalno-prawnej oraz oszacowaniu kosztów założenia konkretnej działalności.

Koszt: 30-50 zł (za zgodę/zaświadczenie)

Firmowa pieczątka

Mimo iż polskie przepisy nie wymagają od przedsiębiorców pieczątki, jednak zdecydowana większość firm decyduje się na jej wyrobienie już na samym początku. Często okazuje się ona bowiem niezbędna do prowadzenia działalności lub wymagana przez kontrahentów. Warto zaopatrzyć firmę w pieczątkę, tym bardziej, że nie jest to wysoki koszt - nie powinien wynosić więcej niż 30 zł.

Koszt: 30 zł

Firmowe konto bankowe

Każdy przedsiębiorca musi posiadać konto bankowe - jest ono niezbędne choćby do rozliczeń z urzędem skarbowym czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Przepisy prawa nie wymagają jednak posiadania specjalnego konta rozliczeniowego. Przedsiębiorca może korzystać z prywatnego rachunku, jednak (w zależności od liczby firmowych transakcji) warto rozważyć, co będzie rozwiązaniem wygodniejszym. Każde z nich posiada bowiem określone zalety i wady i to od przedsiębiorcy zależy, na które się zdecyduje.

Korzystanie z prywatnego rachunku bankowego to z pewnością oszczędność pieniędzy. Założenie specjalnego konta firmowego wiąże się z poniesieniem dodatkowych opłat - od kilku do kilkunastu złotych (chociaż dostępne są również oferty darmowego otwarcia rachunku dla przedsiębiorstwa). Również samo utrzymanie konta prywatnego jest tańsze od firmowego - w drugim przypadku należy liczyć się z kosztami w wysokości od 30 do nawet 200 zł miesięcznie. Jednak takie rozwiązanie pozwala na klarowne rozliczenia z kontrahentami - transakcje prywatne nie mieszają się z firmowymi, co może okazać się szczególnie ważne w trakcie kontroli skarbowej.

Koszt: 0-200 zł (w zależności od oferty banku)

Inne dodatkowe opłaty i wydatki

Oczywiście w zależności od tego, na jaką działalność zdecyduje się przedsiębiorca, czy posiada odpowiednie zaplecze lokalowe oraz sprzętowe, założenie firmy będzie wiązało się z kosztami na różnym poziomie. Wymienione wyżej opłaty wynikają z przepisów ustaw lub prawa zwyczajowego (np. pieczątka). Jednak przedsiębiorca powinien liczyć się z koniecznością poniesienia innych kosztów, związanych choćby z zakupem lub wynajęciem lokalu, kosztami księgowości, kosztami zakupu maszyn i urządzeń oraz innych niezbędnych materiałów biurowych.

Zdarzają się również sytuacje, gdy przedsiębiorca nabywa towary do zakładanej firmy jeszcze przed jej zarejestrowaniem. Jest to dodatkowy koszt, który będzie wymagała sporządzenia remanentu początkowego.

Koszt: w zależności od potrzeb

Podsumowując, koszt założenia firmy zależy od wielu czynników, jednak podstawowe czynności, jakie zobowiązany jest wykonać przyszły przedsiębiorca, nie są obarczone bardzo wysokimi opłatami (jedyny koszt rejestracji “zwykłej” działalności dotyczy rejestracji na potrzeby VAT). Możliwe jest zatem założenie firmy bez ponoszenia żadnych kosztów. Warto również zaznaczyć, iż wszystkie wydatki związane z zakładaniem firmy będą stanowiły koszty uzyskania przychodu, które (w zależności od wybranej formy opodatkowania) przedsiębiorca będzie mógł odliczyć od dochodu, pomniejszając w ten sposób podstawę opodatkowania.