0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakładanie działalności na ryczałcie a spis z natury

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rozpoczynam działalność na ryczałcie bez VAT od marca. Czy muszę sporządzić spis z natury? Czy muszę złożyć jakieś dodatkowe deklaracje w ZUS i w US?

Małgorzata, Bojanowo

 

Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, zwany dalej "spisem z natury", na dzień zaprowadzenia ewidencji oraz na koniec każdego roku podatkowego. Jeżeli na dzień rozpoczęcia działalności nie posiada Pani wcześniej zakupionych towarów lub materiałów, to należy sporządzić spis o wartości zerowej.

Rozpoczęcie działalności należy zgłosić na formularzu CEIDG-1. Natomiast w urzędzie skarbowym nie trzeba nic dodatkowo zgłaszać.

Wizyta w ZUS jest niezbędna wyłącznie w celu złożenia ZUS ZUA (ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) lub ZUS ZZA (samo ubezpieczenie zdrowotne m.in. w przypadku dodatkowego zatrudnienia na etat z pensją powyżej minimalnej krajowej). Związane jest to z faktem, że CEIDG-1 rejestruje przedsiębiorcę jedynie jako płatnika składek, nie dokonuje jednak jego rejestracji jako ubezpieczonego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów