0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Likwidacja kwartalnego VAT - kogo dotyczy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Początek roku 2017 przynosi wiele zmian na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Jedną z nowelizacji jest likwidacja kwartalnego VAT. Zmiany dotyczą również tych którzy dotychczas mogli rozliczać się kwartalnie, dlatego warto zapoznać się z poniższym artykułem by sprawdzić kto od rozliczenia za styczeń 2017 musi składać miesięczne deklaracje VAT.

Likwidacja kwartalnego VAT-7K

Likwidacja kwartalnych rozliczeń VAT-7K objęła na razie  wybranych przedsiębiorców:

1) tych którzy rejestrują się do VAT - nie mogą oni przez 12 pierwszych miesięcy rozliczać się kwartalnie nawet jeżeli korzystają z metody kasowej VAT;

2) tych którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów z odwrotnym obciążeniem, chyba że łączna wartość tych dostaw nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.

Co ważne punkt pierwszy dotyczy już tych podatników, którzy rejestracji dla celów VAT dokonali po 30 września 2016 roku.

Art. 15 Ustawy o zmianie ustawy o VAT

Przepis art. 99 ust. 3a pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do podatników, którzy zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni po dniu 30 września 2016 r. za okresy miesięczne przypadające po dniu 31 grudnia 2016 r.

Przykład 1

Przedsiębiorca założył działalność 1.09.2016 roku. W tym samym dniu składając VAT-R dokonał rejestracji jako czynny podatnik VAT i wybrał rozliczenie kwartalne. Czy przedsiębiorca może w 2017 kontynuować kwartalne rozliczenie?

Tak, jako że rejestracja do VAT nastąpiła przed 30 września 2016 roku.

Przykład 2

Przedsiębiorca założył działalność 1.09.2016 roku. Pierwsze dwa miesiące działał jako podatnik zwolniony z VAT, a 2 listopada 2016 roku złożył VAT-R rejestrując się jako czynny podatnik VAT. Wybrał rozliczenie kwartalne. Z uwagi na zmianę przepisów od stycznia 2017 roku przeszedł na rozliczenie miesięczne. Czy przedsiębiorca może w 2018 powrócić do kwartalnego rozliczenia?

Tak, pod warunkiem, że nie prowadzi sprzedaży z towarów z odwrotnym obciążeniem, gdyż minął okres 12 mcy. 

Przykład 3

Przedsiębiorca założył działalność 21.12.2017 roku. W tym samym dniu składając VAT-R dokonał rejestracji jako czynny podatnik VAT i wybrał rozliczenie miesięczne. Czy przedsiębiorca może w 2018 przejść na kwartalne rozliczenie?

Nie, jako że nie minęło jeszcze 12 mcy od daty rejestracji dla celów VAT. 

Likwidacja kwartalnego VAT-7D

Zmiany objęły również likwidację rozliczeń za okresy kwartalne dotyczącą podatników innych niż mali podatnicy. Do rozliczenia za IV kw 2016 mogli składać kwartalnie deklarację VAT-7D. Obecnie nie mają już takich możliwości.

Likwidacja kwartalnego VAT-UE

Likwidacja kwartalnych VAT-UE obowiązuje bezwzględnie wszystkich od rozliczenia za styczeń 2017 roku. Dodatkowo podatnicy rozliczający transakcje wewnątrzwspólnotowe stracili możliwość papierowego składania deklaracji VAT-UE do 15 dnia miesiąca na rzecz zobligowania wszystkich do wysyłki elektronicznej z wydłużonym terminem składania do 25 dnia miesiąca następującego po tym za który jest informacja składana.

Likwidacja kwartalnego VAT-27

Zmiany w przepisach objęły również informacje podsumowujące w obrót krajowy związany  z odwrotnym obciążeniem. Zlikwidowano możliwość kwartalnego VAT-27 na rzecz składania tych informacji za okresy miesięczne.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów