0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obowiązek złożenia informacji VAT-23 przed rejestracją samochodu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czynni podatnicy VAT, którzy chcą nabyć pojazd samochodowy od kontrahenta z Unii Europejskiej, zastanawiają się, jakich obowiązków muszą dopilnować. Jednym z nich jest złożenie informacji VAT-23 o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu. Obowiązek złożenia deklaracji VAT-23 przed rejestracją samochodu - czy obowiązek powstaje faktycznie przed rejestracją samochodu? W zależności od terminu rejestracji samochodu podatnik może być zobowiązany złożyć ją szybciej albo wręcz później. Od czego wobec tego to zależy?

VAT-23 przed rejestracją samochodu a informacja VAT-23

Formularz VAT-23 to informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowego lub używanego środka transportu, którą polski podatnik ma obowiązek złożyć do właściwego urzędu skarbowego.

Obowiązek jej złożenia przez polskiego nabywcę powstanie, gdy:

 1. wystąpiła u polskiego nabywcy transakcja WNT nowego lub używanego środka transportu oraz
 2. środek transportu ma być przez polskiego nabywcę zarejestrowany na terytorium RP lub jeżeli nie podlega rejestracji, będzie on użytkowany na terytorium RP.

W tym miejscu powstają wątpliwości. Co w sytuacji, kiedy nastąpi późniejsza rejestracja środka transportu na terytorium RP? O tym w dalszej części publikacji.

Czym jest i kiedy powstaje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) u polskiego czynnego podatnika VAT wystąpi, gdy:

 1. sprzedawcą towarów jest czynny podatnik VAT i VAT-UE z siedzibą w kraju innym niż terytorium RP;
 2. sprzedaż danego towaru nie korzysta ze zwolnienia z VAT bądź rozliczania VAT według procedury VAT-MARŻA;
 3. towary są faktycznie transportowane z jednego kraju UE do innego kraju UE, który jest krajem przeznaczenia transportu tych towarów.

Jeżeli przedmiotem zakupu z kraju UE innego niż Polska jest nowy środek transportu, wówczas polski nabywca rozpozna WNT i to niezależnie od swojego statusu VAT. Nawet polski nabywca będący osobą fizyczną rozpozna WNT.

Obowiązek opodatkowania (rozliczenia) w VAT transakcji WNT u nabywcy powstanie:

 1. w dacie wystawienia otrzymanej faktury;
 2. najdalej 15. dnia następnego miesiąca po miesiącu otrzymania towarów.

Zatem u polskiego nabywcy kluczowe znaczenie dla rozliczenia VAT mają właśnie te dwa momenty.

Zakup środka transportu z UE przez polskiego przedsiębiorcę a VAT-23 przed rejestracją samochodu

Polski przedsiębiorca, kupując używany środek transportu z państwa UE innego niż Polska, powinien pamiętać o kilku kwestiach.

Jeżeli wystąpił u niego zakup WNT używanego środka transportu i będzie on chciał zarejestrować pojazd w Polsce (jeżeli pojazd nie podlega rejestracji i będzie użytkowany na terytorium RP), to musi zapłacić podatek VAT należny od takiego zakupu w ciągu 14 dni od dnia, w którym powstał obowiązek opodatkowania tej transakcji WNT.

Obowiązek opodatkowania (rozliczenia) w VAT transakcji WNT u nabywcy powstanie:

 1. w dacie wystawienia otrzymanej faktury;
 2. najdalej 15. dnia następnego miesiąca po miesiącu otrzymania towarów.

Według art. 71 ust. 6 Ustawy – Prawo o ruchu drogowym pojazd sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej po dokonaniu zwolnienia przez naczelnika urzędu celno-skarbowego do procedury dopuszczenia do obrotu dopuszcza się do ruchu na okres 30 dni. Jazda po Polsce sprowadzonym z UE pojazdem powyżej tego terminu może skutkować nałożeniem na nabywcę sankcji finansowych

Może wystąpić więc przypadek, kiedy polski nabywca otrzyma fakturę zakupu WNT w dacie sierpniowej, a rejestracji dokona w dacie wrześniowej.

Przykład 1.

Polski czynny podatnik VAT i VAT-UE kupił używany samochód osobowy od firmy z Niemiec (podatnika podatku od wartości dodanej oraz VAT-UE). Otrzymał fakturę dokumentującą daną transakcję WNT z datą wystawienia 24 lipca 2023 roku. Samochód został zarejestrowany w Polsce tydzień później.

Polski nabywca będzie miał obowiązek:

 1. zapłacić podatek VAT – 23% od kwoty na fakturze zakupu środka transportu do 7 sierpnia 2023 roku (niekiedy 23% VAT będzie liczone od kwoty na fakturze zakupu + cło, jeśli wystąpi + inne opłaty do dnia zakupu WNT);
 2. złożyć informację VAT-23 do 7 sierpnia 2023 roku;
 3. ująć WNT w JPK_V7 za okres 07/2023 (za III kwartał 2023 roku);
 4. ująć w JPK_V7 w części deklaracyjnej (tabela C, punkt 16, komórka 35) oraz ewidencyjnej za 07/2023 albo za III kwartał 2023 roku zapłacony podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu (punkt 1).

Przykład 2.

Polski czynny podatnik VAT i VAT-UE kupił używany samochód osobowy od firmy z Czech (podatnika podatku od wartości dodanej oraz VAT-UE). Otrzymał fakturę dokumentującą daną transakcję WNT z datą wystawienia 7 sierpnia 2023 roku.

Podatnik zastanawiał się nad przeznaczeniem dla tego samochodu. Uznał jednak, że dokona rejestracji i zrealizował ją 4 września 2023 roku.

Polski nabywca będzie miał obowiązek:

 1. zapłacić podatek VAT – 23% od kwoty na fakturze zakupu środka transportu do 21 sierpnia 2023 roku (niekiedy 23% VAT będzie liczone od kwoty na fakturze zakupu + cło, jeśli wystąpi + inne opłaty do dnia zakupu WNT);
 2. ująć WNT w JPK_V7 za okres 08/2023 (za III kwartał 2023 roku);
 3. ująć w JPK_V7 w części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej za 08/2023 albo za III kwartał 2023 roku zapłacony podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu.

Końcowo należy podkreślić, że powyższe przypadki nie wyczerpują w pełni wszystkich sytuacji, jakie w praktyce gospodarczej mogą wystąpić. Niemniej podatnicy najczęściej dokonują zmiany przeznaczenia środków transportu, choć i zdarzają się sytuacje zupełnie odmienne.

Inne ciekawe przypadki będą poruszane w odrębnych publikacjach.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów