Poradnik Przedsiębiorcy

Jak zostać taksówkarzem - podstawowe informacje

Założenie własnej działalności dotyczącej przewozu osób taksówką może okazać się bardzo dobrym pomysłem na biznes. Przeczytaj w naszym artykule, jak zostać taksówkarzem!

Jak zostać taksówkarzem - ogólna charakterystyka firmy TAXI

Przewóz osób taksówką jest działalnością zarobkową, która polega na płatnym transporcie klientów samochodem osobowym w wyznaczane przez nich miejsce. Opłata za przejazd jest ustalona najczęściej na podstawie stawki za kilometr. Taksówka musi być przeznaczona do przewozu osób (nie więcej jednak niż 9 pasażerów z kierowcą) i ich bagażu podręcznego.

Wstępne wymagania związane z prowadzeniem firmy TAXI

Jakie wymagania musi spełnić przyszły taksówkarz? Osoba, która chce prowadzić firmę związaną z przewozem osób taksówką, musi:

  • mieć ukończone 21 lat, posiadać prawo jazdy kat. B,

  • mieć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do pracy, o ukończeniu szkolenia z transportu drogowego lub posiadać pismo potwierdzające to, że przez pięć lat pracował jako kierowca,

  • mieć tytuł prawny do dysponowania pojazdem,

  • nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności, bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku. 

Główne wymogi stawiane przedsiębiorcom starającym się o licencję to, jak widać, wymóg dobrej reputacji. Jeżeli kandydat na taksówkarza spełnia powyższe wymagania, musi dodatkowo uzyskać odpowiednią licencję. Radca gminy, która liczy powyżej 100 tys. mieszkańców, może wymagać od przedsiębiorcy zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, które zostało potwierdzone zdanym egzaminem, potwierdzającym znajomość topografii miejscowości oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy (a także zatrudnionych przez niego kierowców).

Dopuszczalne formy prowadzenia firmy TAXI

Przyszły taksówkarz może wybrać każdy rodzaj działalności gospodarczej poza spółką partnerską. W Polsce można wybrać prowadzenie firmy w ramach jednoosobowej działalności, spółki cywilnej lub spółki handlowej. Spółki handlowe to spółki osobowe - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna oraz kapitałowe - spółka z o.o. oraz spółka akcyjna.

Najczęściej właściciele firm świadczącej przewóz osób taksówką decydują się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Należy pamiętać, że każda forma prowadzenia działalności wymaga od przyszłego kierowcy taksówki spełnienia odpowiednich warunków.

Jak założyć firmę TAXI?

Taksówkarz i jednoosobowa działalność gospodarcza

To rodzaj prowadzenia działalności, którą, jak sama nazwa wskazuje, wykonuje się samodzielnie. Jednoosobowa działalność oznacza, że firma posiada tylko jednego właściciela. Nie jest to ograniczenie, jeśli chodzi o możliwość zatrudniania pracowników. Nie wymaga się od przedsiębiorcy kapitału założycielskiego, a przyszły taksówkarz nie musi prowadzić pełnej księgowości. Dla małych przedsiębiorstw przewidziano możliwość prowadzenia księgowości uproszczonej do chwili, gdy obroty nie przekroczą 1 200 000 euro (według kursu z 30 września roku poprzedniego).

Warto założyć jednoosobową działalność gospodarczą z powodu możliwości korzystania z ulg i dotacji. Początkujący taksówkarz może np. opłacać składki ZUS w niższej, preferencyjnej stawce przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia firmy lub też wykorzystać unijną pomoc de minimis.