0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak założyć swoje biuro podróży?

Wielkość tekstu:

Dla wielu osób praca w turystyce jest spełnieniem marzeń – kojarzy się licznymi podróżami, relaksem i poznawaniem nowych ludzi. Jedną z możliwości wkroczenia do tej branży jest założenie biura podróży. W jaki sposób można to zrobić?

W pierwszej chwili wydawać się może, że biuro turystyczne to po prostu firma, która sprzedaje klientom wycieczki krajowe i zagraniczne. Otóż jest to bardziej złożona kwestia. Osoby zainteresowane świadczeniem tego typu usług mają do wyboru trzy możliwości funkcjonowania jako:

 • organizator usług turystycznych – jest to właśnie biuro podróży w najczęstszym rozumieniu tego sformułowania, taki przedsiębiorca zajmuje się organizowaniem wycieczek od A do Z – podpisuje umowy z hotelami, przewoźnikami, lokalnymi firmami wypożyczającymi pojazdy, restauracjami itp. – następnie gotowe oferty sprzedaje bezpośrednio klientom lub agentom turystycznym,

 • agent turystyczny – można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju podwykonawca dla organizatorów usług turystycznych, który sprzedaje organizowane przez nich wycieczki, współpracując z nimi na podstawie umów agencyjnych, tego typu działalność jest obarczona mniejszą ilością wymogów formalnych,

 • przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych – przedsiębiorca, który oferuje co najmniej dwa rodzaje usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży, objętych odrębnymi umowami z dostawcami poszczególnych usług turystycznych (przewóz pasażerów, zakwaterowanie w celach inne niż pobytowe, wynajem samochodów, inna usługa turystyczna nie będąca częścią wyżej wymienionych usług).

Biuro podróży – kody PKD, forma działalności, opodatkowanie

Biuro podróży, tak jak każda inna firma, musi zostać zarejestrowana w odpowiednich urzędach i ewidencjach, jak masz taki pomysł na biznes.

Konieczne w tym celu jest wybranie odpowiedniego kodu PKD działalności. W przypadku usług turystycznych, kluczowe są trzy kody:

 • 7912Z – działalność organizatorów turystyki,

 • 7911B – działalność pośredników turystycznych,

 • 7911A – działalność agentów turystycznych.

Kolejna kwestia to forma prowadzenia działalności. Najczęściej wybierana jest jednoosobowa działalność gospodarcza, choć usługi turystyczne można świadczyć również w formie spółki cywilnej lub spółki prawa handlowego – komandytowej, jawnej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.).

W zależności od wybranej formy działalności, musi ona zostać zarejestrowana w CEIDG (jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółka cywilna) lub w KRS (spółka jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, akcyjna i z o.o.). W tym drugim przypadku konieczna jest też rejestracja w sądzie właściwym dla siedziby spółki.

Niebagatelną kwestią jest forma opodatkowania działalności. Do wyboru pozostaje:

 • skala podatkowa – podatek dochodowy wynosi 18% do kwoty 85 528 zł rocznego dochodu i 32% powyżej tej kwoty, obowiązują tu ulgi podatkowe, kwota wolna od podatku, możliwość wliczania kosztów uzyskania przychodów oraz wspólne rozliczenie z małżonkiem,

 • podatek liniowy – niezależnie od kwoty dochodu podatek dochodowy wynosi 19%, opłacalny jest dla przedsiębiorców z dochodem około 100 tys. zł rocznie, nie obowiązują tu jednak ulgi podatkowe,

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – rozliczany od przychodu i bez uwzględniania kosztów, stawka ryczałtu dla usług turystycznych wynosi 17%.

Biuro podróży – wymagania

Usługi turystyczne są branżą, w której wymaga się spełnienia dość rygorystycznych warunków prawnych, finansowych i administracyjnych prowadzenia działalności. Zalicza się do nich:

 • obowiązek wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (rejestry te prowadzą urzędy marszałkowskie),

 • zagwarantowanie kosztów związanych z kontynuacją imprezy turystycznej, powrotu z podróży w razie jej przerwania oraz zwrotu całości lub części kosztów poniesionych przez podróżnych za niezrealizowane imprezy turystyczne,

 • posiadanie umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych/gwarancji bankowych/gwarancji ubezpieczeniowych/umowy o turystyczny rachunek powierniczy,

 • opłacanie składek na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i składanie deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,

 • terminowe składanie w urzędzie marszałkowskim oryginałów lub poświadczonych notarialnie kopii zabezpieczenia finansowego,

 • prowadzenie wykazu umów zawieranych z klientami.

Uwaga! Prowadzenie działalności w formie agenta turystycznego nie wymaga wpisu do rejestru organizatorów turystyki oraz gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych.

A może franczyza?

Godną rozważenia formą świadczenia usług turystycznych jest też franczyza, czyli prowadzenie własnej działalności gospodarczej, ale korzystając z marki, know-how oraz koncepcji działalności franczyzodawcy – zazwyczaj dużej, silnej, rozpoznawalnej firmy. Opcję taką oferuje m.in. portal turystyczny Fostertravel.pl

Jak to działa? Partner sieci FosterTravel.pl musi dysponować lokalem o powierzchni do 30 m2, z parkingiem, dużym oknem wystawowym, z linią telefoniczną, faksem i stałym łączem internetowym. Wystrój wszystkich biur jest wspólny – franczyzodawca nie narzuca dostawców, ale może pomóc w ich znalezieniu. Koszt aranżacji i wyposażenia lokalu to około 15 tys. zł. Od partnerów pobierana jest opłata od obrotów w wysokości 20% wartości prowizji od stawek wypracowanych przez sieć (biura już istniejące otrzymują indywidualne warunki współpracy).

W zamian partner otrzymuje m.in. prawo do korzystania ze znaku marketingowego FosterTravel.pl. możliwość korzystania z wyszukiwarki ofert turystycznych i ofert last minute, udostępnienie sprzedaży największych touroperatorów, dostęp do systemów informatycznych, szkolenia czy pomoc przedstawicieli FosterTravel.pl.

Własne biuro podróży może być sposobem na godny zarobek. Choć pracy przy jego zakładaniu i prowadzeniu jest sporo, to jednak są na to chętni – turystyka bowiem jest jedną z branż o największym potencjale sprzedażowym.

Artykuł sponsorowany

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów