0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Import z Chin - co warto wiedzieć przed zakupem?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy często rozważają dokonywanie zakupów z Chin, które stają się coraz bardziej popularne. Import z Chin, jak zakup z każdego innego kraju spoza Unii Europejskiej, charakteryzuje się koniecznością przejścia odprawy celnej. Zanim jednak zdecydujesz się na współpracę z firmą z Chin, przeczytaj poniższy artykuł i sprawdź, co warto wiedzieć jeszcze przed zakupem.

Bądź czujny – dlaczego warto sprawdzać rzetelność sprzedawcy?

Sprawdzenie, czy sprzedawca jest rzetelną firmą, wydaje się oczywiste, ale zdarza się, że przedsiębiorcy tracą czujność w tym zakresie. Ceny towarów są często tak atrakcyjne, że nie pozostawiają wątpliwości co do opłacalności transakcji. Trzeba jednak pamiętać, że w transakcjach z firmami z Chin najczęściej konieczne jest dokonanie przedpłaty. Warto zatem przed dokonaniem wpłaty zrobić “wywiad” w internecie, czy inni polscy przedsiębiorcy już współpracowali z danym sprzedawcą i czy są dostępne opinie na jego temat.

W przypadku firm, które już od dłuższego czasu działają na rynku, opinie na ich temat można znaleźć na licznych forach. Dobra opinia nie stanowi wprawdzie żadnej gwarancji, ale pozwala wstępnie zweryfikować, czy w ogóle warto rozpoczynać współpracę z danym chińskim kontrahentem.

Jak ocenić jakość towarów importowanych z Chin?

Naklejka na towarach “Made in China” czy “Made in ChRL” często powoduje, że klient dokonujący zakupu towaru stojącego na półce sklepowej zastanawia się nad jego jakością. Niestety obecnie chińskie produkty często kojarzą się z niskim gatunkiem wyrobu i przeciętną jakością wykonania. Jednakże nie zawsze tak jest.

Przed zakupem warto również sprawdzić informacje na temat towarów oferowanych przez sprzedawcę oraz czy zdjęcia przedstawione na stronie internetowej nie odbiegają od wyglądu towaru w rzeczywistości. Tutaj możemy posiłkować się informacjami od innych nabywców, którzy już współpracowali z daną firmą.

Na co zwrócić uwagę wybierając formę płatności i dostępne waluty przy zakupie towaru z Chin?

Przed zakupem dobrze jest sprawdzić dostępne formy płatności, czyli na przykład dowiedzieć się, czy nie jest wymagane posiadanie karty kredytowej. Płatności przelewem dokonywane są zwykle w dolarach amerykańskich. Przy stałej współpracy z chińskimi dostawcami warto przemyśleć, czy potrzebne będzie założenie konta walutowego w USD. Jeżeli również sprzedaż dokonywana jest w dolarach, to operowanie na koncie walutowym może okazać się korzystne ze względu na to, po jakim kursie banki przewalutowują wypłaty na przykład w USD na złotówki. Przy sporadycznych transakcjach zakładanie konta walutowego może okazać się niepotrzebne. Wtedy warto mieć na uwadze, że różnice pomiędzy kwotą faktury przeliczoną na PLN a zapłatą przewalutowaną przez bank, będą stanowić różnice kursowe. Ujemny lub dodatni wynik będzie zwiększać koszty, lub przychody przedsiębiorcy.

Dlaczego warto sprawdzić czas realizacji zamówienia?

Kolejną kwestią jest czas realizacji zamówienia. Warto sprawdzić, czy towar może być wysłany od ręki, czy może jest dopiero na etapie produkcji i wysyłka będzie mogła odbyć się np. za 3 miesiące. Być może wydłużony termin dostawy nie odstraszy przedsiębiorcy, jeżeli jest to nowy towar, który dopiero znajdzie się w ofercie sklepu. W przeciwnym wypadku czas dostawy będzie mieć ogromne znaczenie. Klient, który dokonuje zamówienia, często nie jest tolerancyjny co do czasu oczekiwania.

Warto również sprawdzić warunki dostawy i tym samym, ile trwa transport. Import z Chin może być bowiem dokonywany drogą morską, lotniczą lub koleją.

Jak dokonać rozliczenia na gruncie podatku dochodowego importu z Chin?

Ważnym pytaniem, na które przedsiębiorca powinien uzyskać odpowiedź, jest: Czy otrzymam fakturę? Poprawnie wystawiony dokument zakupu będzie podstawą do ujęcia poniesionego wydatku w kosztach firmowych. Zatem po pierwsze należy ustalić, czy faktura zakupu zostanie wydana (może być wysłana mailem bądź załączona do przesyłki) oraz czy będzie wystawiona choćby w języku angielskim. Taką fakturę można bowiem łatwo przetłumaczyć i z jej księgowaniem nie będzie problemu. Trzeba mieć na uwadze to, aby faktura zawierała co najmniej:

  • pełne dane firmowe sprzedawcy i nabywcy,
  • numer dokumentu, datę jego wystawienia i datę sprzedaży (jeśli jest znana w momencie wysyłki),
  • informacje na temat nazwy towaru, ilości, ceny jednostkowej i łącznej wartości.

Przedsiębiorcy prowadzący uproszczoną księgowość powinni mieć na uwadze, że samo potwierdzenie dokonania zapłaty jest niewystarczające, aby ująć wydatek jako koszt w KPiR. Zgodnie z § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów zapisy w KPiR dokonywane są na podstawie m.in. faktur, faktur VAT RR, rachunków oraz dokumentów celnych. W sytuacji, gdy przed otrzymaniem faktury nastąpi dostawa towarów, podatnik ma obowiązek sporządzić szczegółowy opis przyjętych towarów i na tej podstawie wprowadza wydatek do kolumny 10 KPiR – Zakup towarów handlowych i materiałów.

§ 16 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
Jeżeli materiał lub towar handlowy, którego zakup – zgodnie z przepisami rozporządzenia – dokumentowany jest fakturami dostawców, został dostarczony do zakładu lub dokonano nim obrotu przed otrzymaniem faktury, należy sporządzić szczegółowy opis otrzymanego materiału (lub towaru handlowego), podając imię, nazwisko (firmę) i adres dostawcy, ilość i rodzaj oraz cenę jednostkową i wartość materiału (lub towaru handlowego) i dokonać zapisu w księdze na podstawie opisu.(...)

Import z Chin – jak rozliczyć VAT i cło?

Należy pamiętać, że przy imporcie towary przechodzą odprawę celną, gdzie ze względu na wartość zamówienia naliczany jest podatek VAT wg krajowej stawki oraz cło. Zatem przedsiębiorca może być obciążony dodatkowymi podatkami, które zwykle uiszcza się przy odbiorze towaru, gdy odprawę celną pozostawiamy firmie kurierskiej.

Przy odprawie wystawiane są dokumenty celne SAD lub PZC, które będą podstawą księgowania. Co ważne, cło będzie również kosztem firmowym. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na dokumencie celnym (pod warunkiem związku zakupionego towaru z działalnością opodatkowaną).

Art. 86 ust. 10b ustawy o VAT:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w:
1) ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny;
Warto zatem zadbać, by przy korzystaniu z usług firmy kurierskiej pozyskać wszystkie dokumenty potrzebne do rozliczenia transakcji w księgowości.

Czy to, gdzie nastąpi odprawa celna, ma znaczenie?

Kolejną kwestią, która pozwoli na przygotowanie się do poprawnego rozliczenia transakcji importu z Chin, jest to, w którym kraju nastąpi odprawa celna. Odprawa bardzo często dokonywana jest bowiem w Hamburgu, skąd towar wysyłany jest do Polski. W takim wypadku ważne jest, do którego kraju UE towar dociera w pierwszej kolejności.

Jeżeli niemiecki przedstawiciel fiskalny będzie dokonywać wszystkich formalności, to dla polskiego przedsiębiorcy oznacza to, że transakcja z importu zmieni charakter na wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru (WNT). W takim wypadku czynni podatnicy VAT są zobowiązani do rejestracji do VAT-UE oraz rozliczenia transakcji jak każde inne WNT, wskazując w informacji podsumowującej VAT-UE dane niemieckiego przedstawiciela fiskalnego.

Potwierdzeniem powyższego postępowania jest interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 listopada 2012 roku (sygn. IBPP4/443-410/12/BP), w której czytamy, że w przypadku importu towarów które przechodzą odprawę celną na terytorium innego kraju UE i został ustanowiony przedstawiciel fiskalny to należy (...) wykazać jako kontrahenta przedstawiciela fiskalnego z Niemiec podając jego właściwy i ważny numer nadany w państwie członkowskim, z którego dokonane zostanie wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz kod tego kraju(...).

Przykład 1.

Pan Jan dokonał importu towarów handlowych z Chin. Wartość zakupionego towaru na fakturze wynosi 5000 zł. Koszty cła to 1000 zł, a wartość kosztów ubezpieczenia towarów to 800 zł. Towary zostały odprawione na terytorium Niemiec, a następnie przetransportowane do Polski. Jak należy rozliczyć powyższą transakcję na gruncie podatku VAT?

W związku z tym, że odprawa celna miała miejsce w innym kraju UE, transakcja będzie stanowić WNT. Podstawę opodatkowania podatkiem VAT będzie stanowiła wartość towarów z faktury, cło oraz koszty ubezpieczenia, a więc wartość 6800 zł. Transakcja będzie wykazana jako WNT w informacji podsumowującej VAT-UE, gdzie jako dane kontrahenta należy wskazać dane przedstawiciela fiskalnego z dokumentu SAD lub PZC.

W sytuacji, gdy odprawa celna ma miejsce w Polsce, księgując transakcję w ewidencjach, przedsiębiorca nie podaje danych przedstawiciela fiskalnego. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów zaczynając od rozliczenia za marzec 2018 roku, nabywcy są zobowiązani podawać dane sprzedawcy z kraju trzeciego.

Ministerstwo Finansów informuje, że w związku ze zmianą zasad ujmowania w JPK_VAT transakcji importu, w której podstawą obliczenia podatku VAT jest dokument celny, w JPK_VAT należy wykazywać numer dokumentu celnego oraz dane kontrahenta z kraju trzeciego, a nie agencję celną. Wskazane zasady należy stosować w JPK_VAT począwszy od rozliczenia za marzec 2018 r. Podatnicy, którzy w złożonych do tej pory JPK_VAT wykazali agencję celną jako kontrahenta nie muszą korygować przesłanych plików JPK_VAT.

Jak dokonać księgowania importu towarów z odprawą w Polsce w systemie wfirma.pl?

W celu zaksięgowania importu towarów w systemie wfirma.pl należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS. W polu “Dostawca” należy wprowadzić dane sprzedawcy z kraju trzeciego. W polu “Numer” dokumentu wprowadza się numer dokumentu celnego SAD lub PZC.

Import z Chin - jak należy księgować

W sytuacji, gdy na dokumencie celnym zostało wyszczególnione cło i akcyza (w przypadku towarów objętych podatkiem akcyzowym), możliwe jest ujęcie tych wydatków w kosztach podatkowych na podstawie dowodu wewnętrznego. W tym celu należy przejść do zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY, gdzie jako schemat księgowy należy wybrać opcję: ZAKUP TOWARÓW HANDLOWYCH. Tak wystawiony dowód wewnętrzny zostanie ujęty w kolumnie 10 KPiR – Zakup towarów handlowych i materiałów.

Import z Chin,a podatek VAT

Fakturę otrzymaną od kontrahenta z Chin należy zaksięgować poprzez zakładkę: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (bez VAT) » ZAKUP TOWARÓW HANDLOWYCH ORAZ MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH. Tak zaksięgowana faktura zostanie ujęta w kolumnie 10 KPiR – Zakup towarów handlowych i materiałów.

Podsumowując, import z Chin może być opłacalną transakcją, mimo możliwej konieczności zapłaty cła przy odprawie celnej. Przed dostawą warto sprawdzić m.in. rzetelność sprzedawcy i oferowanych przez niego towarów, aby uniknąć rozczarowań. Nabywca, będący przedsiębiorcą, powinien mieć również pewność, że otrzyma fakturę za zakupiony towar, która będzie mogła być podstawą do ujęcia wydatku w kosztach firmowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów