Poradnik Przedsiębiorcy

Import z Chin - co warto wiedzieć przed zakupem?

Przedsiębiorcy często rozważają dokonywanie zakupów z Chin, które stają się coraz bardziej popularne. Import z Chin, jak zakup z każdego innego kraju spoza Unii Europejskiej, charakteryzuje się koniecznością przejścia odprawy celnej. Zanim jednak zdecydujesz się na współpracę z firmą z Chin, przeczytaj poniższy artykuł i sprawdź, co warto wiedzieć jeszcze przed zakupem.

Rzetelność sprzedawcy

Sprawdzenie czy sprzedawca jest rzetelną firmą wydaje się oczywiste, ale zdarza się, że przedsiębiorcy tracą czujność w tym zakresie. Ceny towarów są często tak atrakcyjne, że nie pozostawiają wątpliwości co do opłacalności transakcji. Trzeba jednak pamiętać, że w transakcjach z firmami z Chin najczęściej konieczne jest dokonanie przedpłaty. Warto zatem przed dokonaniem wpłaty zrobić “wywiad” w internecie czy inni polscy przedsiębiorcy już współpracowali z danym sprzedawcą i czy są dostępne opinie na jego temat.

W przypadku firm, które już od dłuższego czasu działają na rynku, opinie na ich temat można znaleźć na licznych forach. Dobra opinia nie stanowi wprawdzie żadnej gwarancji, ale pozwala wstępnie zweryfikować, czy w ogóle warto rozpoczynać współpracę z danym chińskim kontrahentem.

Jakość towarów importowanych z Chin

Naklejka na towarach “Made in China” czy “Made in ChRL” często powoduje, że klient dokonujący zakupu towaru stojącego na półce sklepowej zastanawia się nad jego jakością. Niestety obecnie chińskie produkty często kojarzą się z kiczem i niskim gatunkiem. Jednakże nie zawsze tak jest.

Przed zakupem warto również sprawdzić informacje na temat towarów oferowanych przez sprzedawcę oraz czy zdjęcia przedstawione na stronie internetowej nie odbiegają od wyglądu towaru w rzeczywistości. Tutaj możemy posiłkować się informacjami od innych nabywców, którzy już współpracowali z daną firmą.

Forma płatności i dostępne waluty

Przed zakupem dobrze jest sprawdzić dostępne formy płatności, czy np. nie jest wymagane posiadanie karty kredytowej. Płatności przelewem dokonywane są zwykle w dolarach amerykańskich. Przy stałej współpracy z chińskimi dostawcami warto przemyśleć, czy potrzebne będzie założenie konta walutowego w USD. Jeżeli również sprzedaż dokonywana jest w dolarach, to operowanie na koncie walutowym może okazać się korzystne ze względu na to, po jakim kursie banki przewalutowują wypłaty na przykład w USD na złotówki. Kursy te są mniej korzystne niż wyznaczone przez Narodowy Bank Polski, stąd płaci się więcej niż wynika z przeliczenia faktury po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego jej wystawienie.

Przy sporadycznych transakcjach zakładanie konta walutowego może okazać się niepotrzebne. Wtedy warto mieć na uwadze, że różnice pomiędzy kwotą faktury przeliczoną na PLN a zapłatą przewalutowaną przez bank, będą stanowić różnice kursowe. Ujemny lub dodatni wynik będzie zwiększać koszty lub przychody przedsiębiorcy.

Czas realizacji zamówienia

Kolejną kwestią jest czas realizacji zamówienia - czy towar może być wysłany od ręki, czy może jest dopiero na etapie produkcji i wysyłka będzie mogła odbyć się np. za 3 miesiące. Być może wydłużony termin dostawy nie odstraszy przedsiębiorcy, jeżeli jest to nowy towar, którego sami nie przedstawiają jeszcze na stronie własnego sklepu internetowego. W przeciwnym wypadku czas dostawy będzie mieć ogromne znaczenie. Klient, który dokonuje zamówienia, często nie jest tolerancyjny co do czasu oczekiwania.

Warto również sprawdzić warunki dostawy i tym samym, ile trwa transport. Import z Chin może być bowiem dokonywany drogą morską, lotniczą czy koleją.

Konieczna faktura

Ważnym pytaniem, na które przedsiębiorca powinien uzyskać odpowiedź, jest: czy otrzymam fakturę? Poprawnie wystawiony dokument zakupu będzie podstawą do ujęcia poniesionego wydatku w kosztach firmowych. Zatem po pierwsze należy ustalić, czy faktura zakupu zostanie wydana (może być wysłana mailem bądź załączona do przesyłki) oraz czy będzie wystawiona choćby w języku angielskim. Taką fakturę można bowiem łatwo przetłumaczyć i z jej księgowaniem nie będzie problemu.

Trzeba mieć na uwadze, by faktura zawierała co najmniej:

  • pełne dane firmowe sprzedawcy i nabywcy,

  • numer dokumentu, datę jego wystawienia i datę sprzedaży (jeśli jest znana w momencie wysyłki),

  • informacje na temat nazwy towaru, ilości, ceny jednostkowej i łącznej wartości.

Przedsiębiorcy prowadzący uproszczoną księgowość powinni mieć na uwadze, że samo potwierdzenie dokonania zapłaty jest niewystarczające, aby ująć wydatek jako koszt w KPiR. Import z Chin powinien zostać potwierdzony fakturą zakupu, czytelną dla polskiego nabywcy.

Import z Chin - rozliczenie VAT i cła

Należy pamiętać, że przy imporcie towary przechodzą odprawę celną, gdzie ze względu na wartość zamówienia naliczany jest podatek VAT wg krajowej stawki oraz cło. Zatem przedsiębiorca może być obciążony dodatkowymi podatkami, które zwykle uiszcza się przy odbiorze towaru, gdy odprawę celną pozostawiamy firmie kurierskiej.

Przy odprawie wystawiane są dokumenty celne SAD lub PZC, które będą podstawą księgowania. Co ważne, cło będzie również kosztem firmowym. Podatek VAT możliwy jest do odliczenia u czynnych podatników VAT w momencie otrzymania dokumentu celnego.

Warto zatem zadbać, by przy korzystaniu z usług firmy kurierskiej pozyskać wszystkie dokumenty potrzebne do rozliczenia transakcji w księgowości.

Gdzie nastąpi odprawa celna - import z Chin

Kolejną kwestią, która pozwoli na przygotowanie się do poprawnego rozliczenia transakcji importu z Chin, jest to, w którym kraju nastąpi odprawa celna. Bardzo często dokonywana jest bowiem w Hamburgu, skąd towar wysyłany jest do Polski. W takim wypadku ważne jest, do którego kraju UE towar dociera w pierwszej kolejności.

Jeżeli niemiecki przedstawiciel fiskalny będzie dokonywać wszystkich formalności, to dla polskiego przedsiębiorcy oznacza to, że transakcja z importu zmieni charakter na wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru. W takim wypadku czynni podatnicy VAT są zobowiązani do rejestracji do VAT-UE oraz rozliczenia transakcji jak każde inne WNT, wskazując w informacji podsumowującej VAT-UE dane niemieckiego przedstawiciela fiskalnego.

Import z Chin może być opłacalną transakcją, mimo możliwej konieczności zapłaty cła przy odprawie celnej. Przed dostawą warto sprawdzić m.in. rzetelność sprzedawcy i oferowanych przez niego towarów, aby uniknąć rozczarowań. Nabywca, będący przedsiębiorcą, powinien mieć również pewność, że otrzyma fakturą za zakupiony towar, która będzie mogła być podstawą do ujęcia wydatku w kosztach firmowych.