Poradnik Przedsiębiorcy

Eksport - stawka 0% a procedura wywozu

Przyjęło się, że aby dla transakcji traktowanej jako eksport można było zastosować stawkę 0% VAT, procedura wywozu musi odbyć się w urzędzie celnym na terytorium Polski. Natomiast zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego stawką 0% VAT może być opodatkowany eksport zgłoszony w urzędzie celnym również innego kraju UE. Nie należy jednak zapominać o warunku mówiącym, iż początkowy etap wywozu towaru musi rozpocząć się w Polsce, a transport do kraju trzeciego powinien mieć charakter nieprzerwany.

W związku z tym podatnik może dokonać zgłoszenia eksportu w urzędzie celnym dowolnego kraju Unii Europejskiej. Musi jednak pamiętać, że to na nim spoczywa obowiązek potwierdzenia, iż wywóz rozpoczął się w Polsce i ma charakter nieprzerwany.

Jeżeli bowiem okaże się, że towar przemieszczony był do innego państwa w celu jego magazynowania, to eksport takiego towaru do krajów trzecich dla celów podatkowych wykazywany będzie jako rozpoczęty w danym kraju UE, a nie w Polsce.