0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Import towarów spoza UE z odprawą w kraju UE innym niż Polska

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Mam nietypową transakcję i nie za bardzo wiem, jak powinnam ją wykazać w KPiR i rejestrach VAT. Mianowicie zamówiłam towary handlowe z kraju spoza UE, dokładnie z Japonii. Odprawę towaru dokonujemy przez niemieckie agencje celne w Hamburgu. Proszę o pomoc, w jaki sposób mam zaksięgować fakturę na import towarów spoza UE wystawioną przez japońskiego sprzedawcę. Proszę jeszcze o pokierowanie, jak zaksięgować cło, na które nie mam faktury tylko notę księgową. I co w takim wypadku z podatkiem VAT?

Olga, Krotoszyn

 

W sytuacji, gdy towary zostały importowane z Japonii do Niemiec, gdzie nastąpiła odprawa celna prowadzona przez Pani przedstawiciela (agencję celną), a następnie zostały one przywiezione do Polski, to transakcję taką należałoby zaksięgować osobno do KPiR, osobno do rejestru VAT w kilku krokach:

  1. Faktura za import towarów spoza UE powinna zostać zaksięgowana do 10 kolumny KPiR, dotyczącej zakupu towarów handlowych i materiałów podstawowych w przeliczeniu na złotówki po średnim kursie NBP ogłoszonym w ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Jako kontrahenta należy podać firmę z Japonii, ujętą na fakturze zakupu.
  2. Na podstawie otrzymanej od przedstawiciela fiskalnego noty księgowej opłaca Pani cło, które będzie kosztem podatkowym. Note księgową należy wówczas zaksięgować również do 10 kolumny KPiR.
  3. Do rejestru VAT po stronie sprzedaży oraz zakupu należy dokonać wpisu dotyczącego transakcji WNT pod datą 15-ego kolejnego m-ca - z racji tego, że nie posiada Pani faktury dokumentującej WNT (w tym szczególnym przypadku) obowiązek podatkowy powstaje właśnie 15 dnia kolejnego miesiąca.

Aby prawidłowo naliczyć VAT od importu towarów, trzeba wiedzieć, jak ustalić podstawę opodatkowania WNT. Jest nią cena nabycia powiększona o:

  • podatki, cła opłaty i inne należności związane z nabyciem towarów, za wyjątkiem podatku VAT,

  • prowizje, koszty opakowania, transportu, ubezpieczenia pobieranych przez dostawcę od podmiotów dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Jako wartość netto należy zatem podać wartość zakupionych towarów + wartość cła oraz wyliczyć podatek VAT wg krajowej stawki obowiązującej przy tego typu towarach.

Jako kontrahenta transakcji należy wpisać agencję celną (przedstawiciel fiskalny). Dodatkowo transakcję należy wykazać w informacji podsumowującej VAT-UE.

Proszę również pamiętać o tym, że jeżeli płatności za fakturę w walucie obcej dokonywała Pani w innym dniu niż wystawienie faktury, mogą powstać różnice kursowe, których wartość należy obliczyć i ująć w KPiR w następujący sposób:

  • najpierw proszę przeliczyć wartość zapłaconych należności na złotówki (np. na podstawie wyciągu bankowego) - w przypadku płatności z wyciągu w PLN bierze się pod uwagę kurs walut faktycznie zastosowany przez bank, a w przypadku wyciągu walutowego - po kursie z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania zapłaty,

  • od wartości faktury przeliczonej na złotówki i ujętej w KPiR należy odjąć kwotę płatności obliczoną według instrukcji z poprzedniego punktu.

Jeżeli wartość wyszła dodatnia, to kwota ta stanowi przychód, który należy ująć w 8 kolumnie KPiR przeznaczonej do księgowania pozostałych przychodów, a jeżeli wartość wyszła ujemna, to kwota ta stanowi koszt uzyskania przychodów i należy ją zaksięgować w 13 kolumnie KPiR dotyczącej pozostałych wydatków.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów