0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak przesunąć terminy płacenia podatków – ile zapłacisz za odroczenie terminu?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nie masz pieniędzy na zapłacenie podatku w terminie? Możesz wystąpić o odroczenie terminu zapłaty, składając wniosek, w który zawrzesz opis swojej sytuacji. Przeczytaj, jak przesunąć terminy płacenia podatków i co jest argumentem, który może wpłynąć na pozytywną decyzję urzędu.

Jak przesunąć terminy płacenia podatków – co trzeba zrobić?

Zgodnie z art. 67a Ordynacji podatkowej na wniosek dłużnika organ podatkowy może odroczyć termin, w którym ustawowo trzeba zapłacić podatek. Jest to ulga uznaniowa. Jak przesunąć termin płacenia podatku? Najpierw sporządź deklarację roczną i zobacz, czy występuje kwota niedopłaty. Pamiętaj, że niedopłata musi zostać zapłacona maksymalnie do ostatniego dnia składania zeznania podatkowego. Jeśli już wiesz, że jest niedopłata, a nie masz pieniędzy, by ją uregulować w terminie, to:
1. Musisz złożyć wniosek o odroczenie terminu spłaty podatku w urzędzie skarbowym odpowiednim dla miejsca zamieszkania podatnika lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Uzupełnij w nim:

  • swoje dane: imię, nazwisko, PESEL lub NIP,
  • dane urzędu skarbowego, do którego kierujesz wniosek,
  • przyczynę składania wniosku,
  • uzasadnienie.

2. Dodaj do wniosku załączniki np. jeśli jako uzasadnienie podajesz długotrwały pobyt w szpitalu, to dołącz do wniosku wypis ze szpitala.
3. Zapłać w kasie urzędu za złożenie wniosku i jego załączników.
4. Zaczekaj na decyzję urzędu ok. miesiąc, a w przypadku skomplikowanych spraw, dwa miesiące.

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku można złożyć osobiście (weź potwierdzenie złożenia dokumentu), wysłać listem poleconym albo złożyć elektronicznie przez ePUAP. Wniosek trzeba złożyć odpowiednio wcześnie, by nie przekroczyć terminu płacenia podatku. Samo złożenie wniosku nie wstrzymuje terminu. Pozytywna decyzja urzędu zatrzymuje naliczanie odsetek.

Uzasadnienie – co może być przyczyną odroczenia terminu zapłaty podatku?

Zgodnie z art. 67a par. 1 Ordynacji podatkowej uzasadnieniem odroczenia terminu zapłaty podatku jest ważny interes podatnika lub interes publiczny. Nie ma jednoznacznej definicji tych pojęć, jednak takim ważnym powodem może być np. utrata majątku nie z winy podatnika, wypadek powodujący trwałe kalectwo, choroba i inne zdarzenia, które nie pozwoliły podatnikowi na uregulowanie należności podatkowych.

We wniosku powinna zostać jasno określona sytuacja materialna podatnika lub w przypadku przedsiębiorstwa sytuacja ekonomiczno-finansowa, by urząd wiedział, czy egzekucja długu podatkowego nie spowoduje wystąpienia u podatnika np. potrzeby skorzystania z zasiłku, by utrzymać rodzinę.

W ramach weryfikacji stanu majątkowego podatnika urząd ma prawo przeprowadzić kontrolę, która wykaże, czy jest to chwilowy, czy długotrwały brak płynności finansowej. Taka kontrola może wykazać, czy odroczenie terminu płacenia podatku będzie miało wpływ na przywrócenie płynności finansowej podatnika.

Odroczenie terminu płacenia podatku – koszty

  • Jeśli urząd zgodzi się na przesunięcie terminu płacenia podatku, to do kwoty zaległego podatku zostanie doliczona opłata prolongacyjna (6,5% w skali roku).
  • Jeśli podatnik nie zapłaci podatku i nie złoży w terminie wniosku o odroczenie, to zostanie to uznane za zaległość podatkową i podatnik musi zapłacić odsetki: 13% w skali roku.
  • Jeśli podatnik dostanie zgodę na odroczenie terminu zapłaty podatku, lecz mimo to nie zapłaci go w terminie, to odsetki od tego zobowiązanie będą liczone od dnia powstania zobowiązania, a nie od dnia odroczenia.

Uporczywe niepłacenie podatku to wykroczenie skarbowe, które grozi sankcjami karno-skarbowymi, a nawet karą pozbawienia wolności.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów